Planschade

  • Vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van planologie.
  • Uw huis kan in waarde dalen als gevolg van een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan.
  • In bepaalde gevallen kunt u een tegemoetkoming in deze schade ontvangen.
  • Een aanvraag indienen kan binnen vijf jaar na het moment waarop de betreffende planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Kosten

  • De kosten voor het indienen van een aanvraag zijn € 300,-.
  • Terugbetaling van deze kosten vindt alleen plaats na toekenning of gedeeltelijke toekenning van het verzoek.

Meer informatie