Asfaltonderhoud 2018

 • In opdracht van de gemeente Asten wordt door wegenbouwbedrijf Mouwrik Waardenburg bv asfaltonderhoud gepleegd aan een aantal wegen in de gemeente Asten
 • Bij het asfaltonderhoud worden tevens bermen en afwaterende voorzieningen hersteld

  Locaties

  • Dit jaar vindt het onderhoud plaats op (delen van) de volgende wegen:
   • Achtermijterbaan, Kokmeeuwenweg, Poolsterstraat, Saturnusstraat, Beekstraat, Gezandebaan, Smientweg, Pannenhoef, Beekstraat
  • Daarnaast wordt er op diverse wegen in Asten slijtlagen aangebracht. Slijtlagen zijn oppervlaktebehandelingen waarbij steenslag in een bitumen laag wordt ingestrooid. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden wegen kort afgesloten voor het verkeer

  Planning

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 20 augustus tot 21 september
  • Direct omwonenden van de diverse locaties worden vóór de start van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte gesteld van werkzaamheden
  • Door stagnatie of weersinvloeden kan een wijziging in de planning optreden.

  Overlast

  • U zult ongetwijfeld enig ongemak van deze werkzaamheden ondervinden, maar wij proberen dit ongemak tot een minimum te beperken
  • Plaatselijk worden tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen getroffen en kan het doorgaande verkeer enige hinder ondervinden

  Informatie

  • Hebt u nog vragen over de geplande werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212