Fietspad Dijkstraat

Het fietspad Dijkstraat is van zodanig slechte kwaliteit dat onderhoud noodzakelijk is. Het fietspad is tevens een belangrijke route voor fietsverkeer van Asten richting Lierop, Mierlo en Helmond. Het huidige fietspad is eigenlijk te smal voor veilig fietsverkeer in twee richtingen. Het fietspad moet worden verbreed. Er zijn delen waar we dit vrij eenvoudig kunnen realiseren, er zijn ook delen waar dit helemaal niet kan. Duidelijk is dat het verbreden de nodige consequenties heeft. Begin 2019 wordt gestart met het ontwerp. Na vaststelling van het ontwerp is duidelijk waar grond aangekocht moet worden. De eerste schetsontwerpen zijn klaar.  Schetsontwerp 1 (PDF, 3.498 kB)  (aug.2019) en schetsontwerp 2  (PDF, 4.046 kB) (aug. 2019)

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden kan door uw e-mailadres te sturen naar r.mertens@asten.nl