Fietspad Meijelseweg

  • De gemeente wil een fietspad aanleggen langs de Meijelseweg tussen de Gezandebaan en de N279
  • Het fietspad komt aan 1 kant van de weg, voor fietsverkeer in 2 richtingen. Het gaat om de kant van de Meijelseweg aan de  zuidzijde (even huisnummers)

Planning aanleg

  • Het ontwerp van het fietspad is klaar. De gemeente is bezig met aankoop/onteigening van de gronden. Zodra de gemeente eigenaar van de nodige gronden is, start de aanleg

Waarom een fietspad

  • Door de aanleg van het fietspad is er een goede aansluiting op het regionale fietsnetwerk, de gemeente krijgt hier ook subsidie voor van de Provincie Noord-Brabant (SRE)
  • Ook wordt de verbinding tussen Meijel, Heusden en Asten beter en het nieuwe fietspad is veiliger voor fietsers

Vragen

Documenten