Fietspad Meijelseweg

  • De gemeente wil een fietspad aanleggen langs de Meijelseweg tussen de Gezandebaan en de N279
  • Het fietspad komt aan 1 kant van de weg, voor fietsverkeer in 2 richtingen. Het gaat om de kant van de Meijelseweg aan de  zuidzijde (even huisnummers)

Planning aanleg

  • Het ontwerp van het fietspad is klaar. De gemeente is bezig met aankoop/onteigening van de gronden. Zodra de gemeente eigenaar van de nodige gronden is, start de aanleg
  • Bijna alle gronden ten behoeve van het fietspad zijn aangekocht. Na de carnaval 2018 wordt gestart met de aanleg van het fietspad op de gronden die al in eigendom zijn

Waarom een fietspad

  • Door de aanleg van het fietspad is er een goede aansluiting op het regionale fietsnetwerk, de gemeente krijgt hier ook subsidie voor van de Provincie Noord-Brabant (SRE)
  • Ook wordt de verbinding tussen Meijel, Heusden en Asten beter en het nieuwe fietspad is veiliger voor fietsers

Vragen

Documenten