Gemeenschapshuis

Vacature

Vacature bestuursleden Exploitatie gemeenschapshuis Asten: reactietermijn verlengd

Presentatie ontwerp nieuw gemeenschapshuis: Nadere informatie volgt na 31 maart

Op een nader te bepalen datum vindt een volgende bijeenkomst plaats in De Klepel. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerp van het nieuw te realiseren gemeenschapshuis gepresenteerd.
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Aankoop De Klepel door Gemeente Asten

Op dinsdag 10 maart 2020 ondertekenden wethouder J. Spoor samen met de Stichting Gemeenschapshuis Asten de koopakte van De Klepel bij de notaris. Hiermee is de Gemeente Asten nu officieel eigenaar van het huidige gemeenschapshuis. De aankoop is noodzakelijk om de plannen verder uit te kunnen werken. Na het slopen van het huidige gebouw in oktober 2020, volgt nieuwbouw. 

Tijdelijke huisvesting 

Om de tijdelijke huisvesting te organiseren vanwege de sloop van de klepel en de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, hebben we in kaart gebracht wie op wel moment welke ruimte nodig heeft. Op 18 december 2019 zijn de knelpunten die er nog waren, opgelost. Hieruit is gebleken, dat de verenigingen die hulp zochten bij een tijdelijke locatie nadat de Klepel gesloten is, terecht kunnen in De Beiaard.

Tijdelijke beheer

Inmiddels is het tijdelijke beheer van de Klepel overgenomen door Guido Donkers. Hij overbrugt de periode tot aan de zomersluiting op 1 juli 2020. Voor boekingen en reserveringen kunt u bij hem terecht.
 

Vragen? 

Stel ze gerust via: gemeenschapshuis@asten.nl.

Actuele informatie

Belangrijke data en planning

overzicht belangrijke data en planning
DatumBijeenkomstLocatie 
24-03-2020
19.30 uur
InformatiebijeenkomstDe Klepel

GAAT NIET

DOOR

17-02-2020Commissie Burgers - Presentatie halfjaarlijkse rapportageRaadzaal, Gemeentehuis 
26-11-2019
19.30 uur
InformatiebijeenkomstDe Klepel 

27-08-2019
19.30 uur

InformatiebijeenkomstDe Klepel 
26-06-2019Ledenvergadering - Besproken locatiekeuze en hoe verder Presentatie
Persbericht 2-7-19
16-04-2019
20.00 uur
Raadsvergadering - Ter besluitvorming: Voorstel Advies locatie en scenario: 'Wenselijk'Raadzaal, GemeentehuisUnaniem ingestemd
Artikel ED
25-03-2019
20.00 uur
Commissievergadering Burgers - Ter bespreking: Advies locatie en scenarioRaadzaal, Gemeentehuis 

Wat eraan vooraf ging

  • Op maandag 17 februari 2020, presenteerde de projectleider de halfjaarlijkse rapportage aan de Commissie Burgers.
  • Op 26 juni 2019 Tijdens de ledenvergadering op 26 juni 2019 is aan de hand van deze presentatie  (pdf, 551 kB) gesproken over de locatiekeuze en hoe verder. Daarover ging op 2 juli 2019 een persbericht uit.  
  • Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel te kiezen voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.
  • Artikel ED, 16 april 2019. Tijdens de ledenvergadering op 26 juni 2019 is aan de hand van deze presentatie  (pdf, 551 kB) gesproken over de locatiekeuze en hoe verder. Daarover ging op 2 juli 2019 een persbericht uit.  
  • Na een intensief traject is de voorkeur van de gebruikers, het college van B&W en de stichting bekend.
  • Na de verschillende informatieavonden, werksessies en het invullen van de zogenaamde toetsingsmatrix, werd op 12 maart 2019 via een persbericht  (pdf, 93 kB) bekend dat de meerderheid van de stemmen een voorkeur aangeeft van een nieuw gemeenschapshuis op locatie van De Klepel in de Kerkstraat.
  • Tijdens de Commissievergadering van maandag 25 maart 2019 werd dit scenario als Advies voorgelegd ter bespreking. Tijdens de raadsvergadering op 16 april 2019 nam de gemeenteraad uiteindelijk de beslissing het breed gedragen advies op te volgen. 
  • Voor het Patersklooster -dat door de stichting werd aangekocht om mogelijk voor deze locatie te kunnen kiezen - gaat de nieuwe eigenaar (Stichting Kloostergedachte Asten) op zoek naar een passende en eveneens maatschappelijke bestemming.  

Nieuwsberichten

Overige documenten

Archief

  • Fase locatiekeuze

Nieuwsberichten

Toetsing

De gebruikte toetsingsmatix werd op 11 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Waarna 6 plannen zijn uitgewerkt door de architect. Per locatie (De Klepel en het Patersklooster): Drie. Een noodzakelijk, gewenst en optioneel scenario. De tekeningen zijn te bekijken. Evenals de sfeerbeelden van hoe De Klepel eruit zou kunnen komen te zien aan de buitenkant, als de ontmoetingszaal en de vervlechting van functies.  

Documenten

>> Presentatie bijeenkomst 27 augustus 2019 (pptx, 2.281 kB) 
>> Inventarisatieformulier tijdelijke situatie en intrek (docx, 63 kB) 
>> Toetsingsmatrix (Beoordelingsboekje) (pdf, 83 kB) 
>> PowerPoint presentatie bijeenkomst 21 februari 2019 (pdf, 967 kB) 
>> Sfeerbeeld ontmoetingszaal (pdf, 2.701 kB) 
>> Sfeerbeeld vervlechting van functies (pdf, 1.528 kB) 
>> Tekeningen Locatie Klooster, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 1.721 kB) 
>> Tekeningen locatie gemeenschapshuis, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 825 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie De Klepel (pdf, 1.683 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie Patersklooster (pdf, 1.448 kB) 
>> Gestelde vragen per mail, bijgewerkt tot 25 februari 2019 (pdf, 87 kB) 

Werkbijeenkomsten

Werkbijeenkomst 1, Visie & inventarisatie ruimte, 28 augustus 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 28 augustus 2018 (pdf, 302 kB) 
Tafelverslag 1 - 28-08 (pdf, 219 kB) 
Tafelverslag 2 - 28-08 (pdf, 232 kB) 
Tafelverslag 3 - 28-08 (pdf, 192 kB) 
Tafelverslag 4 - 28-08 (pdf, 190 kB) 
Tafelverslag 5 - 28-08 (pdf, 185 kB) 

Werkbijeenkomst 2, Inventarisatie exploitatie, 6 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 6 september 2018 (pdf, 335 kB)  
Tafelverslag 1 - 06-09 (pdf, 279 kB) 
Tafelverslag 2 - 06-09 (pdf, 1.031 kB) 
Tafelverslag 3 - 06-09 (pdf, 269 kB) 
Tafelverslag 4 - 06-09 (pdf, 171 kB) 

Werkbijeenkomst 3, Opstellen toetsingsmatrix, 13 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 13 september 2018 (pdf, 311 kB) 
Tafelverslag 1 - 13-09 (pdf, 48 kB) 
Tafelverslag 2 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 3 - 13-09 (pdf, 41 kB) 
Tafelverslag 4 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 5 - 13-09 (pdf, 40 kB) 
Toetsingsmatrix (pdf, 79 kB) 

Werkbijeenkomst 4, Toetsingsmatrix, 18 september 2018

Toetsingsmatrix met wegingsfactoren - 18-09 (pdf, 83 kB) 
Presentatie, werkbijeenkomst 4 - 18-09 (pdf, 347 kB) 

Bijeenkomst 5, Presentatie 1e ruimtelijke scenario's 24 januari 2019

Presentatie bijeenkomst 24 januari 2019 (pdf, 9.830 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie De Klepel (pdf, 825 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie Patersklooster (pdf, 1.721 kB) 

Bestuursopdracht

Overige documenten