Gemeenschapshuis

Ontwerp nieuw gemeenschapshuis

Bekijk hier de presentatie  (pdf, 1.342 kB) van het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeenschapshuis en de animatie (film).  
 

Tekeningen voorlopig ontwerp

Situering pand (pdf, 2.113 kB) 
Situering pand (bovenaanzicht dichtbij) (pdf, 1.744 kB) 
Kelder, begane grond en kelder (pdf, 943 kB) 
Technische ruimte en dakaanzicht (pdf, 123 kB) 
Doorsneden en gevels (pdf, 9.880 kB) 
Animatiefilm van het voorlopig ontwerp

Siris uitzending: Asten Nu: Samen wonen en werken in een nieuw gemeenschapshuis

In deze uitzending aan het woord wethouder Janine Spoor en projectleider Dietmar Schrijnemakers over hoe het begon, het verloop van het proces, wie betrokken zijn, hoe tot bepaalde keuzes is gekomen en welke financiele afwegen er zijn gemaakt om te komen tot een verantwoord, toekomstbestendig, multifunctioneel en betaalbaar geheel.  

Sluiting Klepel per 1 augustus 2020 

Vanwege de coronacrisis heeft het project Realisatie nieuw gemeenschapshuis vertraging opgelopen. De sloop van de huidige Klepel is nu voorzien na de carnaval van 2021 in plaats van oktober 2020.

Klepel niet langer open

Naar aanleiding van vragen of De Klepel nu langer open blijft en gebruikt kan blijven worden door de verenigingen, is het onderstaande besluit genomen:
Gezien de voorbereiding op de sloop en uit beheersoogpunt is besloten om De Klepel niet open te houden tot aan sloop. Verenigingen verlaten daarom uiterlijk 1 augustus 2020 De Klepel. Vanuit de gemeente wordt dit traject begeleid. Er is alternatieve ruimte beschikbaar in de Beiaard.

Incidenteel gebruik Klepel

Per incidentele activiteit bekijken we, op basis van een af te geven evenementenvergunning, of het wel toegestaan kan worden om De Klepel te gebruiken. Er worden dan losse maatregelen in het kader van de brandveiligheid / horeca genomen.

Vergaderruimte

Als gemeente gebruiken we de Klepel tot aan moment van sloop als extra vergaderlocatie. Zodat ook incidentele vergaderingen door kunnen gaan en vergaderingen die vanuit de Noodverordening kunnen, rekening houdend met de RIVM richtlijnen zoals de 1,5 m. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissies, of als het gaat om participatie / informatieavonden rondom projecten zoals het gemeenschapshuis en de Omgevingsvisie.

Tijdelijke beheer

Inmiddels is het tijdelijke beheer van de Klepel overgenomen door Guido Donkers. Hij overbrugt de periode tot aan de sluiting. Voor boekingen en reserveringen kunt u bij hem terecht.

Vragen? 

Stel ze gerust via: gemeenschapshuis@asten.nl.

Actuele informatie

Belangrijke data en planning

overzicht belangrijke data en planning
Datum Bijeenkomst Locatie  
6, 8 en 9 juli 2020, 19.30 uur Presentatie voorlopig ontwerp gemeenschapshuis De Klepel VIA AANMELDING
16-06-2020 Informatiebijeenkomst - Presentatie ontwerp De Klepel  
24-03-2020
19.30 uur
Informatiebijeenkomst De Klepel

GAAT NIET

DOOR

17-02-2020 Commissie Burgers - Presentatie halfjaarlijkse rapportage Raadzaal, Gemeentehuis  
26-11-2019
19.30 uur
Informatiebijeenkomst De Klepel  

27-08-2019
19.30 uur

Informatiebijeenkomst De Klepel  
26-06-2019 Ledenvergadering - Besproken locatiekeuze en hoe verder   Presentatie
Persbericht 2-7-19
16-04-2019
20.00 uur
Raadsvergadering - Ter besluitvorming: Voorstel Advies locatie en scenario: 'Wenselijk' Raadzaal, Gemeentehuis Unaniem ingestemd
Artikel ED
25-03-2019
20.00 uur
Commissievergadering Burgers - Ter bespreking: Advies locatie en scenario Raadzaal, Gemeentehuis  

Wat eraan vooraf ging

  • Op maandag 17 februari 2020, presenteerde de projectleider de halfjaarlijkse rapportage aan de Commissie Burgers.
  • Op 26 juni 2019 Tijdens de ledenvergadering op 26 juni 2019 is aan de hand van deze presentatie  (pdf, 551 kB) gesproken over de locatiekeuze en hoe verder. Daarover ging op 2 juli 2019 een persbericht uit.  
  • Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel te kiezen voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.
  • Artikel ED, 16 april 2019. Tijdens de ledenvergadering op 26 juni 2019 is aan de hand van deze presentatie  (pdf, 551 kB) gesproken over de locatiekeuze en hoe verder. Daarover ging op 2 juli 2019 een persbericht uit.  
  • Na een intensief traject is de voorkeur van de gebruikers, het college van B&W en de stichting bekend.
  • Na de verschillende informatieavonden, werksessies en het invullen van de zogenaamde toetsingsmatrix, werd op 12 maart 2019 via een persbericht  (pdf, 93 kB) bekend dat de meerderheid van de stemmen een voorkeur aangeeft van een nieuw gemeenschapshuis op locatie van De Klepel in de Kerkstraat.
  • Tijdens de Commissievergadering van maandag 25 maart 2019 werd dit scenario als Advies voorgelegd ter bespreking. Tijdens de raadsvergadering op 16 april 2019 nam de gemeenteraad uiteindelijk de beslissing het breed gedragen advies op te volgen. 
  • Voor het Patersklooster -dat door de stichting werd aangekocht om mogelijk voor deze locatie te kunnen kiezen - gaat de nieuwe eigenaar (Stichting Kloostergedachte Asten) op zoek naar een passende en eveneens maatschappelijke bestemming.  

Nieuwsberichten

Overige documenten

Archief

  • Fase locatiekeuze

Nieuwsberichten

Ondertekening koopovereenkomst bibliotheek, 20 juli 2020
Waarschijnlijk nieuwe kelder onder Huis van Asten, ED, 7 juli 2020
Huurovereenkomst met de beiaard is getekend, 7 juli 2020
Enthousiasme bij grootste gebruikers over nieuwe tekening: Huis van Asten staat er al voor 95 procent, ED, 6 juli 2020
Nieuwe huis van Asten staat op papier: zo gaat het eruit zien, ED, 4 juli 2020
Conceptontwerp nieuw gemeenschapshuis, 4 juli 2020
Vacature bestuursleden Exploitatie gemeenschapshuis Asten: reactietermijn verlengd (pdf, 146 kB) 
Sluiting Klepel per 1 augustus 2020  (pdf, 77 kB) 
ED: Gemeenschapshuis De Klepel in Asten over een jaar echt plat, 28 augustus 2019
Siris: Ons Thuys in centrum de beiaard in Asten, 29 augustus 2019
Nieuwsbericht ED: Nieuw dorpshuis Asten komt op locatie Klepel
Nieuwsbericht ED: Meerderheid politiek Asten kiest ook voor Klepel, 14 maart 2019
Nieuwsbericht Peelbelang: Asten kiest voor De Klepel, 13 maart 2019
Nieuwsbericht ED: Asten kiest voor nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel, 13 maart 2019
Nieuwsbericht ED: Zesde bijeenkomst over gemeenschapshuis Asten, 18 februari 2019
Nieuwsbericht ED: Binnen twee weken witte rook over verkoop klooster Asten, 17 januari 2019
Nieuwsbericht Peelbelang: Officieel: Stichting Gemeenschapshuis nieuwe eigenaar patersklooster, 25 januari 2019
Nieuwsbericht Peelbelang: Akkoord over aankoop patersklooster nabij, 25 januari 2019
Nieuwsbericht ED: Nog veel vragen over gemeenschapshuis Asten, 24 januari 2019
TV uitzending AstenNu, toelichting van de wethouder en projectleider op de stand van zaken, 15 nov. 2018
Nieuwsbericht: 'Wat voor Klepel wil Asten?', ED 29 augustus 2018
Nieuwsbericht: 'Binnen enkele weken witte rook over klooster Asten, ED, 28 augustus 2018
Nieuwsbericht Klooster, 26 juli 2018 (pdf, 44 kB) 
Siris interview met wethouder Spoor en projectleider, d.d. 5 juli 2018

Toetsing

De gebruikte toetsingsmatix werd op 11 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Waarna 6 plannen zijn uitgewerkt door de architect. Per locatie (De Klepel en het Patersklooster): Drie. Een noodzakelijk, gewenst en optioneel scenario. De tekeningen zijn te bekijken. Evenals de sfeerbeelden van hoe De Klepel eruit zou kunnen komen te zien aan de buitenkant, als de ontmoetingszaal en de vervlechting van functies.  

Documenten

>> Presentatie bijeenkomst 27 augustus 2019 (pptx, 2.281 kB) 
>> Inventarisatieformulier tijdelijke situatie en intrek
>> Toetsingsmatrix (Beoordelingsboekje) (pdf, 83 kB) 
>> PowerPoint presentatie bijeenkomst 21 februari 2019 (pdf, 967 kB) 
>> Sfeerbeeld ontmoetingszaal (pdf, 2.701 kB) 
>> Sfeerbeeld vervlechting van functies (pdf, 1.528 kB) 
>> Tekeningen Locatie Klooster, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 1.721 kB) 
>> Tekeningen locatie gemeenschapshuis, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 825 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie De Klepel (pdf, 1.683 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie Patersklooster (pdf, 1.448 kB) 
>> Gestelde vragen per mail, bijgewerkt tot 25 februari 2019 (pdf, 87 kB) 

Werkbijeenkomsten

Werkbijeenkomst 1, Visie & inventarisatie ruimte, 28 augustus 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 28 augustus 2018 (pdf, 302 kB) 
Tafelverslag 1 - 28-08 (pdf, 219 kB) 
Tafelverslag 2 - 28-08 (pdf, 232 kB) 
Tafelverslag 3 - 28-08 (pdf, 192 kB) 
Tafelverslag 4 - 28-08 (pdf, 190 kB) 
Tafelverslag 5 - 28-08 (pdf, 185 kB) 

Werkbijeenkomst 2, Inventarisatie exploitatie, 6 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 6 september 2018 (pdf, 335 kB)  
Tafelverslag 1 - 06-09 (pdf, 279 kB) 
Tafelverslag 2 - 06-09 (pdf, 1.031 kB) 
Tafelverslag 3 - 06-09 (pdf, 269 kB) 
Tafelverslag 4 - 06-09 (pdf, 171 kB) 

Werkbijeenkomst 3, Opstellen toetsingsmatrix, 13 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 13 september 2018 (pdf, 311 kB) 
Tafelverslag 1 - 13-09 (pdf, 48 kB) 
Tafelverslag 2 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 3 - 13-09 (pdf, 41 kB) 
Tafelverslag 4 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 5 - 13-09 (pdf, 40 kB) 
Toetsingsmatrix (pdf, 79 kB) 

Werkbijeenkomst 4, Toetsingsmatrix, 18 september 2018

Toetsingsmatrix met wegingsfactoren - 18-09 (pdf, 83 kB) 
Presentatie, werkbijeenkomst 4 - 18-09 (pdf, 347 kB) 

Bijeenkomst 5, Presentatie 1e ruimtelijke scenario's 24 januari 2019

Presentatie bijeenkomst 24 januari 2019 (pdf, 9.830 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie De Klepel (pdf, 825 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie Patersklooster (pdf, 1.721 kB) 

Bestuursopdracht

Overige documenten