Gemeenschapshuis

Achter de schermen werken we hard aan de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw/vernieuwd gemeenschapshuis in Asten. Inmiddels is er een procesaanpak gemaakt en is het tijd informatie op te halen uit de gemeenschap. We gebruiken graag uw kennis, inzichten en ervaringen om mee te nemen in de weg naar een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Asten.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van relevante data van bijeenkomsten/ werksessies en informatie van het proces.

Hebt u vragen, stel ze gerust per mail.

Belangrijke data:

Belangrijke data voor het project Gemeenschapshuis

Datum

Bijeenkomst

Locatie

28-08-2018 19.30u

Werkbijeenkomst 1: Visie & Ruimtelijke vraag & behoefte

Klepel

03-09-2018 19.00u

Informatieavond omwonenden

Klepel

06-09-2018 19.30u

Werkbijeenkomst 2: Exploitatie

Klepel

13-09-2018 19.30u

Opstellen toetsingsmatrix

Klepel

18-09-2018 19.30u

Vaststellen onderleggers en toetsingsmatrix

Klepel

19-11-2018 20.00u

Vergadering commissie Burgers
Op de agenda: toetsingsmatrix (ter bespreking)

Raadzaal gemeentehuis

11-12-2018 20.00u

Vergadering gemeenteraad

Raadzaal gemeentehuis

24-01-2018 19.30 uur

Werk-bijeenkomst 5: Presentatie eerste ruimtelijke scenario's

Klepel

21-02-2018 19.30 uur 

Optimaliseren & vaststellen ruimtelijke scenario's

Klepel

Beoogd feb-mrt 2019

Presentatie eerste uitkomst toetsingsmatrix

Nader te bepalen

Documenten

Werkbijeenkomsten 

Werkbijeenkomst 1, Visie & inventarisatie ruimte, 28 augustus 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 28 augustus 2018 (PDF, 302 kB) 
Tafelverslag 1 - 28-08 (PDF, 219 kB) 
Tafelverslag 2 - 28-08 (PDF, 232 kB) 
Tafelverslag 3 - 28-08 (PDF, 192 kB) 
Tafelverslag 4 - 28-08 (PDF, 190 kB) 
Tafelverslag 5 - 28-08 (PDF, 185 kB) 

Werkbijeenkomst 2, Inventarisatie exploitatie, 6 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 6 september 2018 (PDF, 335 kB)  
Tafelverslag 1 - 06-09 (PDF, 279 kB) 
Tafelverslag 2 - 06-09 (PDF, 1.031 kB) 
Tafelverslag 3 - 06-09 (PDF, 269 kB) 
Tafelverslag 4 - 06-09 (PDF, 171 kB) 

Werkbijeenkomst 3, Opstellen toetsingsmatrix, 13 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 13 september 2018 (PDF, 311 kB) 
Tafelverslag 1 - 13-09 (PDF, 48 kB) 
Tafelverslag 2 - 13-09 (PDF, 56 kB) 
Tafelverslag 3 - 13-09 (PDF, 41 kB) 
Tafelverslag 4 - 13-09 (PDF, 56 kB) 
Tafelverslag 5 - 13-09 (PDF, 40 kB) 
Toetsingsmatrix (PDF, 79 kB) 

Werkbijeenkomst 4, Toetsingsmatrix, 18 september 2018

Toetsingsmatrix met wegingsfactoren - 18-09 (PDF, 83 kB) 
Presentatie, werkbijeenkomst 4 - 18-09 (PDF, 347 kB) 

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht: 'Wat voor Klepel wil Asten?', ED 29 augustus 2018
Nieuwsbericht: 'Binnen enkele weken witte rook over klooster Asten, ED, 28 augustus 2018
Nieuwsbericht informatieavond omwonenden (ver)nieuw(d)e gemeenschapshuis 3 september 2018
Nieuwsbericht eerste werksessie 28 augustus 2018
Nieuwsbericht Klooster, 26 juli 2018 (PDF, 44 kB) 
Siris interview met wethouder Spoor en projectleider, d.d. 5 juli 2018

Overige documenten

De Bestuursopdracht (PDF, 226 kB) 
Presentatie startbijeenkomst d.d. 5 juli 2018 (PDF, 1.002 kB) 
Rapportage TIP Asten, tellingen beoordeling van de 'parameters', oktober 2018 (PDF, 280 kB) 
Commissievoorstel, toetsingsmatrix en bijbehorende stukken (agendapunt 4), november 2018