Gemeenschapshuis

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw/vernieuwd gemeenschapshuis in Asten. In de weg naar een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Asten, zijn de volgende stappen gezet. Er werd een procesaanpak gemaakt en toen volgden er meerder bijeenkomsten om informatie op te halen uit de gemeenschap. (Toekomstige-) gebruikers maar ook omwonenden. Al deze waardevolle informatie is opgenomen in een document (toetsingsmatix). Deze is op 11 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Toetsing en beoordeling voor locatiekeuze

Dit toetsingsdocument vormt de leidraad om te komen tot een uiteindelijke beoordeling of noodzakelijke en eventueel gewenste zaken zijn voorzien in de te maken plannen voor het (ver)nieuw(d)e gemeenschapshuis. Dit zien we terug in de beoordelingsmatrix (= toetsingsmatrix + toelichting).

Raadsvoorstel locatiekeuze

Op basis van de criteria in de beoordelingsmatrix volgt er in april 2019 een voorstel aan de gemeenteraad voor een locatiekeuze. 

Bijeenkomsten op 24 jan. & 21 febr. 2019

Maar voordat het zover is, volgen er eerst nog twee bijeenkomsten waarin het belangrijk is om beschikbare gegevens samen te voegen en te verwerken tot een inpassingsstudie voor de locaties De Klepel en het Patersklooster. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 24 januari en 21 februari 2019, 19.30 uur in de Klepel. 
>>> Programma & Vraag/ voorbereiding voor de bijeenkomst  (PDF, 129 kB)  (Toekomstige) gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte welkom zich aan te melden voor deze avond.  
 
Hebt u vragen, stel ze gerust per mail.

Belangrijke data:

Belangrijke data voor het project Gemeenschapshuis

Datum

Bijeenkomst

Locatie

21-02-2019 19.30u

Werkbijeenkomst 6: Optimaliseren en vaststellen scenario's (PDF, 129 kB) 

De Klepel

24-01-2019 19.30uWerkbijeenkomst 5: Presentatie eerste ruimtelijke scenario's (PDF, 129 kB) De Klepel

2019 ^

11-12-2018 20.00u

 Vergadering gemeenteraad (vaststellen toetsingsmatrix)

Raadzaal gemeentehuis

19-11-2018 20.00u

Vergadering commissie Burgers
Op de agenda: toetsingsmatrix (ter bespreking)

Raadzaal gemeentehuis

18-09-2018 19.30u

Vaststellen onderleggers en toetsingsmatrix

De Klepel

13-09-2018 19.30u

Opstellen toetsingsmatrix

De Klepel

06-09-2018 19.30u

Werkbijeenkomst 2: Exploitatie

De Klepel

03-09-2018 19.00u

Informatieavond omwonenden

De Klepel

28-08-2018 19.30u

Werkbijeenkomst 1: Visie & Ruimtelijke vraag & behoefte

De Klepel

21-02-2018 19.30 uur

Optimaliseren & vaststellen ruimtelijke scenario's

De Klepel

Documenten

Werkbijeenkomsten 

Werkbijeenkomst 1, Visie & inventarisatie ruimte, 28 augustus 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 28 augustus 2018 (PDF, 302 kB) 
Tafelverslag 1 - 28-08 (PDF, 219 kB) 
Tafelverslag 2 - 28-08 (PDF, 232 kB) 
Tafelverslag 3 - 28-08 (PDF, 192 kB) 
Tafelverslag 4 - 28-08 (PDF, 190 kB) 
Tafelverslag 5 - 28-08 (PDF, 185 kB) 

Werkbijeenkomst 2, Inventarisatie exploitatie, 6 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 6 september 2018 (PDF, 335 kB)  
Tafelverslag 1 - 06-09 (PDF, 279 kB) 
Tafelverslag 2 - 06-09 (PDF, 1.031 kB) 
Tafelverslag 3 - 06-09 (PDF, 269 kB) 
Tafelverslag 4 - 06-09 (PDF, 171 kB) 

Werkbijeenkomst 3, Opstellen toetsingsmatrix, 13 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 13 september 2018 (PDF, 311 kB) 
Tafelverslag 1 - 13-09 (PDF, 48 kB) 
Tafelverslag 2 - 13-09 (PDF, 56 kB) 
Tafelverslag 3 - 13-09 (PDF, 41 kB) 
Tafelverslag 4 - 13-09 (PDF, 56 kB) 
Tafelverslag 5 - 13-09 (PDF, 40 kB) 
Toetsingsmatrix (PDF, 79 kB) 

Werkbijeenkomst 4, Toetsingsmatrix, 18 september 2018

Toetsingsmatrix met wegingsfactoren - 18-09 (PDF, 83 kB) 
Presentatie, werkbijeenkomst 4 - 18-09 (PDF, 347 kB) 

Nieuwsberichten

TV uitzending AstenNu, toelichting van de wethouder en projectleider op de stand van zaken, 15 nov. 2018
Nieuwsbericht: 'Wat voor Klepel wil Asten?', ED 29 augustus 2018
Nieuwsbericht: 'Binnen enkele weken witte rook over klooster Asten, ED, 28 augustus 2018
Nieuwsbericht eerste werksessie 28 augustus 2018
Nieuwsbericht Klooster, 26 juli 2018 (PDF, 44 kB) 
Siris interview met wethouder Spoor en projectleider, d.d. 5 juli 2018

Overige documenten

De Bestuursopdracht (PDF, 226 kB) 
Presentatie startbijeenkomst d.d. 5 juli 2018 (PDF, 1.002 kB) 
Rapportage TIP Asten, tellingen beoordeling van de 'parameters', oktober 2018 (PDF, 280 kB) 
Commissievoorstel, toetsingsmatrix en bijbehorende stukken (agendapunt 4), november 2018
Technische toelichting Toetsingsmatrix, 14 november 2018 (PDF, 780 kB)