Gemeenschapshuis

Informatieavond 26 november 2019

Op dinsdag 26 november 2019 vond er om 19.30 uur weer een informatieavond plaats in De Klepel aan de Kerkstraat in Asten. Betrokkenen, omwonenden en andere geïnteresseerden zijn d.m.v. een presentatie  (pdf, 2.285 kB) bijgepraat over de stand van zaken rondom het nieuw te realiseren gemeenschapshuis.

Programma

Zaken waarop werd ingezoomd, zijn: Wanneer gaat de Klepel dicht, op welk moment staat de sloop gepland, hoe staat het met de tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers en hoe ziet het vervolgproces er verder uit? 

Tijdelijke huisvesting 

Om de tijdelijke huisvesting te organiseren vanwege de sloop van de klepel en de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, brengen we in kaart wie op dit moment welke ruimte nodig heeft. Deze gegevens zijn eerder geïnventariseerd. Die gegevens zijn helaas niet (altijd) meer up to date. Om voor alle gebruikers een passende oplossing te zoeken, vroegen wij een aantal gegevens met ons te delen via het formulier ruimtegebruik (docx, 12 kB) .
Hierop volgend is er een bijeenkomst geweest op 18 december 2019 om te controleren of alle gegevens juist zijn. En om samen een aantal knelpunten (verenigingen die op hetzelfde tijdstip hun activiteit hebben) te bespreken. Hieruit is gebleken, dat de verenigingen die hulp zochten bij een tijdelijke locatie nadat de Klepel gesloten is, terecht kunnen in De Beiaard.
 

Scenario Wenselijk

Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad, is nu duidelijk de huidige Klepel wordt gesloopt en er een nieuw gebouw voor in de plaats komt op die plek. Met de opdracht; Het scenario ‘wenselijk’ uit te werken, biedt de locatie ruimte aan een ruimere invulling en functies dan strikt noodzakelijk zou zijn. Dit biedt meer (potentiele) gebruikers en verenigingen in de toekomst de ruimte, gebruik te maken van het vernieuwde gemeenschapshuis de Klepel.

Vragen? 

Stel ze gerust via: gemeenschapshuis@asten.nl.

Wat eraan vooraf ging:

Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel te kiezen voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.
Artikel ED, 16 april 2019. Tijdens de ledenvergadering op 26 juni 2019 is aan de hand van deze presentatie  (pdf, 551 kB) gesproken over de locatiekeuze en hoe verder. Daarover ging op 2 juli 2019 een persbericht uit.  

Na een intensief traject is de voorkeur van de gebruikers, het college van B&W en de stichting bekend.
Na de verschillende informatieavonden, werksessies en het invullen van de zogenaamde toetsingsmatrix, werd op 12 maart 2019 via een persbericht  (pdf, 93 kB) bekend dat de meerderheid van de stemmen een voorkeur aangeeft van een nieuw gemeenschapshuis op locatie van De Klepel in de Kerkstraat.

Tijdens de Commissievergadering van maandag 25 maart 2019 werd dit scenario als Advies voorgelegd ter bespreking. Tijdens de raadsvergadering op 16 april 2019 nam de gemeenteraad uiteindelijk de beslissing het breed gedragen advies op te volgen. 

Voor het Patersklooster -dat door de stichting werd aangekocht om mogelijk voor deze locatie te kunnen kiezen - gaat de nieuwe eigenaar (Stichting Kloostergedachte Asten) op zoek naar een passende en eveneens maatschappelijke bestemming.  

Actuele informatie

Belangrijke data en planning

overzicht belangrijke data en planning
DatumBijeenkomstLocatie
24-03-2020
19.30 uur
InformatiebijeenkomstDe Klepel
26-11-2019
19.30 uur
InformatiebijeenkomstDe Klepel

27-08-2019
19.30 uur

InformatiebijeenkomstDe Klepel
16-04-2019
20.00 uur
Raadsvergadering - Ter besluitvorming: Advies locatie en scenarioRaadzaal, Gemeentehuis
25-03-2019
20.00 uur
Commissievergadering Burgers - Ter bespreking: Advies locatie en scenarioRaadzaal, Gemeentehuis

Nieuwsberichten

Overige documenten

Archief

  • Fase locatiekeuze

Nieuwsberichten

Toetsing

De gebruikte toetsingsmatix werd op 11 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Waarna 6 plannen zijn uitgewerkt door de architect. Per locatie (De Klepel en het Patersklooster): Drie. Een noodzakelijk, gewenst en optioneel scenario. De tekeningen zijn te bekijken. Evenals de sfeerbeelden van hoe De Klepel eruit zou kunnen komen te zien aan de buitenkant, als de ontmoetingszaal en de vervlechting van functies.  

Documenten

>> Presentatie bijeenkomst 27 augustus 2019 (pptx, 2.281 kB) 
>> Inventarisatieformulier tijdelijke situatie en intrek (docx, 63 kB) 
>> Toetsingsmatrix (Beoordelingsboekje) (pdf, 83 kB) 
>> PowerPoint presentatie bijeenkomst 21 februari 2019 (pdf, 967 kB) 
>> Sfeerbeeld ontmoetingszaal (pdf, 2.701 kB) 
>> Sfeerbeeld vervlechting van functies (pdf, 1.528 kB) 
>> Tekeningen Locatie Klooster, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 1.721 kB) 
>> Tekeningen locatie gemeenschapshuis, scenario's noodzakelijk, wenselijk en optioneel (pdf, 825 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie De Klepel (pdf, 1.683 kB) 
>> Mogelijk sfeerbeeld, aanzicht locatie Patersklooster (pdf, 1.448 kB) 
>> Gestelde vragen per mail, bijgewerkt tot 25 februari 2019 (pdf, 87 kB) 

Werkbijeenkomsten

Werkbijeenkomst 1, Visie & inventarisatie ruimte, 28 augustus 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 28 augustus 2018 (pdf, 302 kB) 
Tafelverslag 1 - 28-08 (pdf, 219 kB) 
Tafelverslag 2 - 28-08 (pdf, 232 kB) 
Tafelverslag 3 - 28-08 (pdf, 192 kB) 
Tafelverslag 4 - 28-08 (pdf, 190 kB) 
Tafelverslag 5 - 28-08 (pdf, 185 kB) 

Werkbijeenkomst 2, Inventarisatie exploitatie, 6 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 6 september 2018 (pdf, 335 kB)  
Tafelverslag 1 - 06-09 (pdf, 279 kB) 
Tafelverslag 2 - 06-09 (pdf, 1.031 kB) 
Tafelverslag 3 - 06-09 (pdf, 269 kB) 
Tafelverslag 4 - 06-09 (pdf, 171 kB) 

Werkbijeenkomst 3, Opstellen toetsingsmatrix, 13 september 2018

Presentatie werkbijeenkomst, 13 september 2018 (pdf, 311 kB) 
Tafelverslag 1 - 13-09 (pdf, 48 kB) 
Tafelverslag 2 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 3 - 13-09 (pdf, 41 kB) 
Tafelverslag 4 - 13-09 (pdf, 56 kB) 
Tafelverslag 5 - 13-09 (pdf, 40 kB) 
Toetsingsmatrix (pdf, 79 kB) 

Werkbijeenkomst 4, Toetsingsmatrix, 18 september 2018

Toetsingsmatrix met wegingsfactoren - 18-09 (pdf, 83 kB) 
Presentatie, werkbijeenkomst 4 - 18-09 (pdf, 347 kB) 

Bijeenkomst 5, Presentatie 1e ruimtelijke scenario's 24 januari 2019

Presentatie bijeenkomst 24 januari 2019 (pdf, 9.830 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie De Klepel (pdf, 825 kB) 
Tekeningen, scenario's locatie Patersklooster (pdf, 1.721 kB) 

Bestuursopdracht

Overige documenten