Herinrichting Prins Bernhardstraat

  • In het gedeelte van de Prins Bernhardstraat  gelegen tussen de Lienderweg en de Logtenstraat zitten veel oneffenheden in de verharding. De weg moet opnieuw worden gelegd. Het uitzicht vanaf de Prins Bernhardstraat bij de aansluiting met de Logtenstraat is slecht en onoverzichtelijk. Daarnaast is de doorstroming van het verkeer in het gedeelte tussen de Logtenstraat en de Langstraat niet optimaal. Dit alles is reden voor een herinrichting van de Prins Bernhardstraat.
  • We beginnen met een proef voor het instellen van een éénrichtingsverkeer.
  • Voor de uitwerking is een werkgroep samengesteld met onder andere vertegenwoordiging van aanwonenden en ondernemers.

Planning en Fasering

Bekijk de planning (pdf, 298 kB)  en fasering (pdf, 240 kB) .

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden kan door uw e-mailadres te sturen naar r.mertens@asten.nl