Loverbosch fase 2

 • Loverbosch fase 2 is een nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw ten noorden van de eerste fase van Loverbosch. In het plan komen ruim 200 woningen.
 • Vrije kavels voor zelfbouw worden voorlopig niet uitgegeven binnen deze fase.

Het bestemmingsplan

 • Het bestemmingsplan voor Loverbosch fase 2 is inmiddels onherroepelijk.
 • Dit voorjaar zal gestart worden met het bouwrijp maken van het plangebied. Eind 2019 zal naar verwachting gestart worden met de bouw van de eerste woningen.
 • Bekijk het  bestemmingsplan loverbosch fase 2.

Toelichting voorlopig ontwerp

 • Thema van de tweede fase van Loverbosch is ‘Wonen aan het Beekdalpark’
 • Uitgangspunten voorlopig ontwerp (pdf, 9.417 kB) :
  • Hoofdontsluiting van fase 1 en fase 2 vanaf de Floralaan.
  • Fase 2 sluit aan op het stratenplan van fase 1.
  • Robuuste zonering woonvlekken en groenzones.
  • Extra waterberging creëren voor de Beekerloop.