Loverbosch fase 2

 • Loverbosch fase 2 is een nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw ten noorden van de eerste fase van Loverbosch. In het plan komen ruim 200 woningen
 • De komende jaren zullen er alleen woningen worden gebouwd door Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. en woningbouwcorporatie Bergopwaarts. Vrije kavels voor zelfbouw worden voorlopig niet uitgegeven binnen deze fase

Het bestemmingsplan

 • De bestemmingsprocedure voor Loverbosch fase 2 is opgestart. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen
 • Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018 door de raad vastgesteld gaan worden. De bouw van de eerste woningen zal dan in 2019 kunnen aanvangen
 • Bekijk het (voor)ontwerp bestemmingsplan

Toelichting voorlopig ontwerp

 • Thema van de tweede fase van Loverbosch is ‘Wonen aan het Beekdalpark’
 • Uitgangspunten voorlopig ontwerp (pdf, 736 kB) :
  • Hoofdontsluiting van fase 1 en fase 2 vanaf de Floralaan
  • Fase 2 sluit aan op het stratenplan van fase 1
  • Robuuste zonering woonvlekken en groenzones
  • Principe woonpaden en parkeerhavens vasthouden (conform fase 1)
  • Extra waterberging creëren voor de Beekerloop