Scholenplan (SHP)

Stand van zaken Scholenplan (SHP)

13 februari 2019

Twee aanvragen ingediend voor nieuwe schoolgebouwen

Onlangs hebben beide schoolbesturen Prodas en PlatOO een aanvraag ingediend voor de bouw van twee nieuwe scholen. Prodas heeft een aanvraag ingediend voor een school op de locatie nabij het Varendonck College en PlatOO voor een nieuwe school op de locatie Loverbosch. De komende maanden zullen deze aanvragen worden beoordeeld door de gemeente. Daarmee zetten beide besturen een eerste stap in de uitwerking van het SHP (het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028).

Wat is het SHP?

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het SHP vastgesteld. Doel van het SHP is dat de schoolbesturen Prodas, PlatOO en de gemeente op termijn toe willen naar 4 scholen voor de kern Asten en behoud van de school in Ommel. De school in Heusden blijft buiten beschouwing en maakt geen onderdeel uit van het SHP.
Om dit te bereiken zullen er dus twee nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd worden (één nabij het Varendonck College door Prodas en één in de nieuwe wijk Loverbosch fase 2 door PlatOO). Verder zullen vijf schoolgebouwen afgestoten worden. Het Talent blijft gewoon bestaan en De Voordeldonk zal verbouwd en uitgebreid worden.

Positie De Horizon

PlatOO heeft echter afgelopen najaar te kennen gegeven De Horizon (vooralsnog) open te willen houden. Dit is in strijd met het door de raad vastgestelde SHP dat de wethouder dient uit te voeren en het akkoord dat gemeente, Prodas en PlatOO eerder hadden gesloten om te komen tot 4 scholen. Hierover vinden gesprekken plaats.

Proces

In de loop van 2019 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van budget voor de bouw van beide scholen.

Meer weten?

Indien u vragen heeft over het SHP kunt u contact opnemen met het KCC, 0493 671 212.