Schoolomgeving Beatrixlaan

Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College wordt een nieuwe basisschool en integraal kind centrum gebouwd (verder IKC).  Naast de bouw van het IKC wordt ook de schoolomgeving aangepast. Het doel hiervan is om onder andere te komen tot een verkeersveilige schoolomgeving.

  
In samenwerking met een werkgroep en een extern verkeerskundig adviesbeau is eind 2020 gekomen tot een definitief plan. Na de zomervakantie wordt gestart met de uitvoering van de plannen. Het straatwerk moet klaar zijn voordat met de bouw van de basisschool gestart wordt. In bijgevoegd plan plan (pdf, 3.150 kB)  kunt u zien hoe het gebied wordt aangepast. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Beatrixlaan in volle gang. Wat de planning is van de werkzaamheden kunt u lezen in nieuwsbrief 9. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen hoe de straat en de parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden bereikbaar zijn. 

Nieuwsbrief en overige informatie

Voor meer informatie over de plannen en de stand van zaken  zie de bijlagen onder het kopje "Nieuwsbrief".

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door uw e-mailadres te sturen naar schoolomgeving@asten.nl.


Nieuwsbrief

            Toelichting voorlopig ontwerp Beatrixlaan (pdf, 39 kB) 

            Meest gestelde vragen Beatrixlaan (pdf, 68 kB)