Vernieuwen Palmstraat Lotusstraat Jasmijnstraat Klimopstraat

  • De asfaltverharding in de Palmstraat – Lotusstraat – Jasmijnstraat en Klimopstraat is van slechte kwaliteit en moet worden vervangen
  • In de rijbaan willen we straatstenen terugbrengen
  • Ook de trottoirs en parkeerstroken worden vernieuwd
  • Als alles vernieuwd wordt kijken we waar we verbeteringen kunnen aanbrengen in de inrichting van de wijk
  • Bij de inrichting wordt ook gekeken naar kansen in relatie tot duurzaamheid
  • De werkzaamheden starten vanaf 10 september 2018. De presentatie  (pdf, 4.276 kB) van de start van de werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden.
  • De werkzaamheden zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond.

Dit project komt mede tot stand door een subsidie van Provincie Noord-Brabant

Projectleider

  • De projectleider die is aangesteld en verantwoordelijk is voor een goede verloop van de werkzaamheden is Dhr. R. Mertens
  • Bereikbaar via (0493) 671 212 of e-mail r.mertens@asten.nl 

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden kan door uw e-mailadres te sturen naar r.mertens@asten.nl