Werkzaamheden Kanaalweg

Vanwege de ontwikkelingen rondom de betoncentrale van Raijmakers wordt het laatste gedeelte van de Kanaalweg aangepast. Het betreft het deel vanaf de kruising met de Waterschapsloot tot en met de voorzijde van het bedrijfskavel van Raijmakers. De eerste fase (vanaf de Waterschapsloot tot aan het viaduct) start half oktober. De rijweg die nu nog vlak voor de Kanaalweg 10-11 ligt komt verder van de woningen af te liggen. Voor de woningen komt een afzonderlijke woonstraat. Het fietspad tussen Asten en Someren wordt eveneens verschoven. Bijgevoegde tekening  (pdf, 850 kB) geeft de nieuwe situatie (jpg, 1.105 kB)  weer.