Woningbouwprojecten

Loverbosch fase 3

Dit uitbreidingsplan ligt tussen de Koestraat en de N279 ten zuiden van de volkstuintjes en bevindt zich in de opstartfase. 
In de loop van 2021 wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt voor dit gebied en daarna wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart voor zo’n 100-150 woningen. Als alles voorspoedig verloopt kunnen de eerste woningen naar verwachting in 2023 gebouwd gaan worden. 

Heusden-Oost fase 3

Heusden-Oost fase 3 (pdf, 709 kB)  vormt de afronding van het nieuwbouwplan Heusden-Oost. Het plan biedt ruimte voor 63 woningen, bestaande uit een mix van patiowoningen, tweekappers, rijwoningen en vrijstaande woningen.

Fase 3 sluit aan op de eerdere fasen van Heusden-Oost en vormt tevens de afronding van deze wijk. Zoals in het stedenbouwkundig plan te zien is, is het plan groen van opzet, met een centraal gelegen groenzone die onder andere gebruikt kan worden voor speel- en verblijfsvoorzieningen.   

In het kader van duurzaamheid zal Heusden-Oost fase 3 volledig aardgasvrij worden. 

De realisatie van het plan Heusden-Oost fase 3 is voorzien in de periode 2022-2025. Naar verwachting zal in de loop van 2022 meer bekend worden over de verkoop van bouwkavels en woningen in het plan. 

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 17 september tot 29 oktober ter inzage op het gemeentehuis in Asten. Voor belangstellenden is er op dinsdag 28 september een inloopavond in Hart van Heuze in Heusden. Met inachtneming van de dan geldende corona-maatregelen kunt u deze avond tussen 19.00 en 21.00 uur vrij binnenlopen voor een toelichting op het ontwerpplan en om uw vragen te stellen aan één van onze medewerkers.