Woningbouwprojecten

Loverbosch fase 3

Dit uitbreidingsplan ligt tussen de Koestraat en de N279 ten zuiden van de volkstuintjes en bevindt zich in de opstartfase. 
In de loop van 2021 wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt voor dit gebied en daarna wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart voor zo’n 100-150 woningen. Als alles voorspoedig verloopt kunnen de eerste woningen naar verwachting in 2023 gebouwd gaan worden. 

Heusden-Oost fase 3

Heusden-Oost fase 3 vormt de afronding van het nieuwbouwplan Heusden-Oost. Om dit plan mogelijk te maken moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Deze wordt opgestart in het voorjaar van 2021. Verwacht wordt dat deze procedure zo’n 9 maanden nodig heeft zodat we in de loop van 2022 meer bekend kunnen maken over de te bouwen woning in dit plan. Er is hier ruimte voor ongeveer 60 woningen.