Loverbosch fase 3

  • Dit uitbreidingsplan ligt tussen de Koestraat en de N279 ten zuiden van de volkstuintjes en bevindt zich in de opstartfase. 
  • In de loop van 2021 wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt voor dit gebied en daarna wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart voor zo’n 100-150 woningen.
  • Als alles voorspoedig verloopt kunnen de eerste woningen naar verwachting in 2023 gebouwd gaan worden.