Slopen

  • Meestal volstaat een sloopmelding.
  • Voor slopen bij monumenten of binnen een beschermd dorpsgezicht hebt u een omgevingsvergunning nodig.
  • Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van het werk.

Sloopmelding verplicht

  • Bij een (geschatte) hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval van 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij).
  • Als u tijdens de werkzaamheden asbest verwijdert, sloopt of demonteert. In de meeste gevallen schakelt u hiervoor een gecertificeerd bedrijf in.

Asbest

  • Particulieren mogen maximaal 35 m² asbesthoudend materiaal op hun eigen perceel zelf verwijderen zonder sloopmelding.
  • Dit geldt alleen voor geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien) en asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking.
  • Twijfelt u of u asbestdaken heeft, dan kunt u dit laten onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.

Bekijk ook