Welstand

 • Bouw- en verbouwplannen moeten soms volgens de wet worden beoordeeld op redelijke eisen van welstand.
 • Deze worden voorgelegd aan de welstandscommissie.
 • De gemeente Asten maakt gebruik van de gecombineerde welstands- en monumentencommissie van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Welstandscommissie

 • De welstandscommissie bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in het welstandsbeleid, waaronder materiaal- en kleurgebruik. 
 • U kunt te maken krijgen met de welstandscommissie wanneer u een (concept) omgevingsvergunning hebt aangevraagd.
 • Het kan ook zijn dat u contact zoekt met de welstandscommissie wanneer mensen in uw buurt gaan bouwen of verbouwen en u zich zorgen maakt of hun plannen passen in de omgeving.
 • Daarnaast geldt soms een beeldkwaliteitsplan. Dat vindt u terug in het bestemmingsplan.
 • De welstandscommissie adviseert ook over monumenten, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

Welstandsvrij gebied

 

Hoe weet ik aan welke criteria de welstandscommissie mijn plan toetst?

 • De toetsingscriteria staan in de welstandsnota 2015 (pdf, 9.701 kB) .
 • In de sommige gevallen voldoet een bouwvoornemen altijd aan de redelijke eisen van welstand.
 • Lees hierover in de Welstandsnota 2015: hoofdstuk 7 - objectcriteria, pagina 102 en verder:
  • Toepassingen en gebruik
  • Erfafscheidingen
  • Dakkapellen
  • Tuinbouwkassen

Wat betaal ik voor een advies van de welstandcommissie?

Hoe weet ik hoe kansrijk mijn aanvraag is?

 • Als u dat wilt weten, doet u een conceptaanvraag.
 • Met een conceptaanvraag hebt u nog geen toestemming om uw bouwplan uit te voeren.
 • U moet daarna nog wel de officiële vergunningsaanvraag doen.

Kan ik een vergadering van de welstandscommissie bijwonen?

 • De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar en vinden online plaats.
 • Als u hierbij aanwezig wilt zijn, moet u zich van tevoren aanmelden via de behandelaar van uw (concept)aanvraag.
 • De welstandscommissie vergadert 1 keer per 2 weken om 9:30 uur op dinsdagochtend, in de oneven weken.

Kan ik zonder aanvraag iets bespreken met de welstandscommissie?

 • U moet altijd eerst een (concept)aanvraag doen.
 • U ontvangt na de vergadering een advies van de welstandscommissie en betaalt leges per keer dat u uw bouwvoornemen voorlegt. 

De welstandscommissie heeft mijn plan behandeld. En dan?

 • Uiterlijk 1 week nadat de welstandscommissie uw plan heeft behandeld, brengt ze een definitief advies uit.
 • Wanneer het definitief advies is uitgebracht, neemt de behandelaar van uw aanvraag contact met u op.

Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?

 • Wilt u een vergadering bijwonen? Heb je vragen over de welstandscommissie?
 • Neem contact op via omgevingsvergunning@asten.nl of via telefoon (0493) 671 212.

Bekijk ook: