Welstand

 • De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk, materiaal- en kleurgebruik van nieuwe plannen past in het beleid en de omgeving van het plan.
 • De criteria per gebied staan in het welstandsbeleid (pdf, 9.701 kB) .
 • Voor plan Loverbosch geldt de welstandsnota Loverbosch (pdf, 57 kB) .
 • Er zijn twee gebieden als welstandsvrij gebied aangewezen:
  • Heusden Oost - fase 2
  • Loverbosch - fase 2
 • Daarnaast geldt soms een beeldkwaliteitsplan. Deze vindt u bij bestemmingsplannen.
 • De welstandscommissie vergadert 1 keer per 2 weken om 9.30 uur op dinsdagochtend, in de even weken.
 • De vergaderingen zijn openbaar.

Vooroverleg

 • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de welstandscriteria, kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente.
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.
 • Voor de aanvraag van het vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig.

Kosten

 • Afhankelijk van het bouwplan.
 • Welstandstoets bedraagt € 110,00.

Negatieve beoordeling

 • U krijgt de gelegenheid het plan aan te passen of voor te leggen aan de welstandscommissie.
 • Deze commissie brengt advies uit aan het college van B&W over bouwplannen.