Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.
 • Stuur uw bezwaar naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar).
 • Bezwaar maken is gratis.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Online bezwaar maken

 • U kunt online bezwaar maken.
 • Hierbij heeft u uw DigiD nodig.
 • Vermeld zo duidelijk mogelijk:
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Bezwaar per post

 • U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
  • Gemeente Asten, t.a.v. (het betreffende bestuursorgaan), Postbus 290, 5720 AG Asten.
 • Vermeld u in ieder geval in uw brief:
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw naam en adres
  • de datum van uw brief
  • uw handtekening.

Bezwaar per e-mail

 • Stuur uw bezwaarschrift als bijlage met een e-mailbericht naar: gemeente@asten.nl.
 • Vermeld u in uw bezwaarschrift ieder geval:
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw naam en adres
  • de datum van uw brief
  • uw handtekening.

Afhandeling

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief.
 • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen.
 • Bij voorkeur lossen we het probleem in goed overleg met u op. Lukt dat niet, dan houdt de bezwaarschriftencommissie in veel gevallen een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten, dit geldt ook voor het bestuursorgaan.
 • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure.
 • De bezwaarschriftencommissie verstrekt een advies aan het bestuursorgaan.
 • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, dit is niet gratis.

Bezwarencommissie

 • De gemeenten Asten en Someren hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie.
 • Leden van de commissie:
  • Dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
  • Mw. mr. H.M.E. Baten
  • Dhr. mr. R.J. Boogers
  • Dhr. mr. R.M. Brill
  • Dhr. mr. H.H.W.M. Jacobs
  • Mw. mr. C.J.H.M. Meulendijk
  • Mw. mr. M. van Tijn
  • Mw. mr. G. Meulensteen (ambtelijk secretaris)
  • Mw. mr. J.C.J. Eijkemans (vervangend ambtelijk secretaris)
 • Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren.

Heeft u een andere melding of klacht?