Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken
 • Stuur uw bezwaar naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar)
 • In veel gevallen houdt de bezwarencommissie een hoorzitting zodat beide partijen hun standpunt kunnen toelichten

Inhoud van een bezwaar

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Adres

 • Als u uw bezwaar liever per post verstuurt, kunt u uw bezwaar ook sturen naar: Gemeente Asten, t.a.v. (bestuursorgaan), Postbus 290, 5720 AG Asten.
 • Per e-mail naar gemeente@asten.nl

Afhandeling

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief.
 • De secretaris van de bezwarencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen.
 • De secretaris van de bezwarencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure, bijvoorbeeld een hoorzitting.
 • Na de hoorzitting verstrekt de bezwarencommissie een advies aan het bestuursorgaan van de gemeente.
 • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, hiervoor ontvangt u een rekening van de rechtbank.

Bezwarencommissie

 • De gemeenten Someren en Asten hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie.
 • Leden van de commissie:
  • Dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
  • Mw. mr. T.A.C.I. Luijben
  • Mw. mr. C. Drent
  • Mw. mr. N. van Baalen 
  • Dhr. mr. R.J. Boogers
  • Dhr. mr. H.H.W.M. Jacobs
  • Mw. mr. G. Meulensteen (ambtelijk secretaris)
  • Mw. mr. F.P.G. Ricken-Cleven (vervangend ambtelijk secretaris)

Heeft u een andere melding of klacht?