Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken
 • Stuur uw bezwaar naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar)
 • In veel gevallen houdt de bezwarencommissie een hoorzitting zodat beide partijen hun standpunt kunnen toelichten

Inhoud van een bezwaar

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening

Adres

 • U kunt uw bezwaar sturen naar: Gemeente Asten, t.a.v. (bestuursorgaan), Postbus 290, 5720 AG Asten
 • Per e-mail naar gemeente@asten.nl

Afhandeling

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief
 • De secretaris van de bezwarencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen
 • De secretaris van de bezwarencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure, bijvoorbeeld een hoorzitting
 • Na de hoorzitting verstrekt de bezwarencommissie een advies aan het bestuursorgaan van de gemeente
 • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht 
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, hiervoor ontvangt u een rekening van de rechtbank

Bezwarencommissie

 • De gemeenten Someren en Asten hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie
 • Leden van de commissie:
  • Dhr. mr. E.J.A.M. Bakermans (voorzitter)
  • Mw. mr. T.A.C.I. Luijben
  • Mw. mr. N. van Baalen 
  • Dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers 
  • Dhr. mr. F.A. van Kemenade
  • Dhr. mr. P.C. van Buul-Mencke
  • Mw. mr. G. Meulensteen (ambtelijk secretaris)
  • Mw. mr. P. Handels (vervangend ambtelijk secretaris)