Klacht indienen

 • Laat het ons weten als u een klacht hebt over het optreden van een medewerker of bestuurder
 • Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren
 • Stuur uw klacht per brief naar Gemeente Asten, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten
 • Binnen 6 weken krijgt u een reactie van de gemeente

Inhoud van een klachtenbrief

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Omschrijving van de klacht en tegen wie
 • Ondertekening

Klachten WMO, Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening

 • De taken op grond van de WMO, Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening worden uitgevoerd door de Peelgemeenten. Klachten hierover kunt u melden bij de Peelgemeenten
 • Dit kunt u mondeling doen bij de klachtencoördinator Linda Ceelen via 06-14760418
 • Het kan ook digitaal via info@peelgemeenten.nl of per post ter attentie van Linda Ceelen met het klachtenformulier (pdf, 60 kB) 
 • U ontvangt binnen 6 weken schriftelijk bericht

Heeft u een andere melding of klacht?