Klacht indienen

 • Laat het ons weten als u een klacht hebt over het optreden van een medewerker of bestuurder.
 • Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. 
 • Stuur uw klacht per brief naar Gemeente Asten, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten.
 • Binnen 6 weken krijgt u een reactie van de gemeente.

Inhoud van een klachtenbrief

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief
 • Omschrijving van de klacht en tegen wie
 • Ondertekening

Andere klachten

 • Meldingen over bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil kunt u direct online melden via het meldingsformulier.
 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hier tegen bezwaar maken.
 • U kunt ook een bezwaar belastingen indienen tegen een aanslag van de gemeentelijke belastingen.
 • Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen.
 • Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in. Zij hebben een eigen klachtenregeling.