Meldingen en klachten

Ervaart u overlast, heeft u een klacht of wilt u iets aan ons melden?
Kijk hieronder bij het meest passende onderwerp voor meer informatie.

Melding woon- of leefomgeving

Is er iets niet in orde in uw buurt, zoals een lantaarnpaal, een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Meld het ons!
Meer informatie: pagina Melding woon- of leefomgeving

Melding milieuklacht

Hebt u een klacht over geluidsoverlast, stank of andere vormen van vervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
Meer informatie: pagina Milieuklacht melden

Melding klacht afvalinzameling

Is uw kliko niet geleegd? Neem contact op met Blink (0800) 0492 of geef het online door via de afvalbalie van mijnblink.nl.
Meer informatie: pagina Afvalinzameling

Melding overlast plaagdieren

De gemeente bestrijdt zoals ratten, muizen, wespen en processierupsen alleen op gemeentegrond. Als u last heeft van plaagdieren, dan kunt u dit melden bij de gemeente.
Meer informatie: pagina Bestrijding plaagdieren

Melding zwerfdieren, (aangereden) wild

Wanneer u een melding wilt maken van een dier in nood of zwerfdieren, dan kunt u dit melden bij de Dierenbescherming. Wanneer er een wild dier (hert, ree, wild zwijn, das of vos) is aangereden, dan kan dit bij de politie op (0900) 88 44 gemeld worden.
Meer informatie: pagina Zwerfdieren, (aangereden) wild

Melding verloren en gevonden voorwerpen

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen.
Meer informatie: pagina Verloren en gevonden

Melding rioolverstopping

Een verstopt riool kan de nodige overlast opleveren. U leest op de pagina Riool verstopt meer over wat u zelf kunt doen en wat u moet doen als u de verstopping zelf niet kunt oplossen.
Meer informatie: pagina Riool verstopt

Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Asten? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt.
Meer informatie: pagina Klacht indienen

Klacht WMO, Jeugdwet, Minima, Schulddienstverlening

Deze diensten worden voor de gemeente uitgevoerd door de Peelgemeenten. U kunt uw klacht melden aan de klachtencoördinator van de Peelgemeenten.
Meer informatie: pagina Klacht Peelgemeenten

Klacht verwerking persoonsgegevens

De gemeente Asten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming.
Meer informatie: pagina Privacyverklaring

Klacht over veiligheid

In de gemeente Asten willen we dat iedereen een veilige woon- en leefomgeving heeft. Heeft u klachten over uw veiligheid, neem dan contact op met de politie.
Meer informatie: Pagina Veiligheid (Sociaal Team Asten)

Meldpunt bezorgdheid

U kunt zich bezorgd maken over iemand of een situatie in uw buurt. U mag dit melden bij ons melden. De gemeente onderzoekt dan de situatie en eventueel mogelijke oplossingen.
Meer informatie: pagina Meldpunt bezorgdheid

Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Asten iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken.
Meer informatie: pagina Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.
Meer informatie: pagina Bezwaar belastingen

Aansprakelijk stellen gemeente

Hebt u schade opgelopen waarbij u vindt dat de schuld bij de gemeente Asten ligt? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.
Meer informatie: pagina Schade melden

Gemeentelijke website

Hebt u vragen of opmerkingen over deze website, stuur dan een e-mail naar gemeente@asten.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren.
Meer informatie: pagina Over deze website

Een idee? Geef het ons mee

De gemeente Asten staat open voor ideeën en suggesties om zaken anders of beter aan te pakken.
Meer informatie: pagina Een idee? Geef het ons mee

Algemene vraag stellen of compliment geven

Voor een algemene vraag of opmerking kunt u een mail sturen naar gemeente@asten.nl. U kunt dit mailadres ook gebruiken als u een compliment wilt maken.
U mag ons hiervoor ook bellen of persoonlijk langskomen.
Meer informatie: pagina Openingstijden en contact