Schade melden

  • Hebt u schade opgelopen waarbij u vindt dat de schuld bij de gemeente Asten ligt?
  • U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.
  • LET OP: Wanneer u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan moet u hiervoor ook bewijsmateriaal meesturen. Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn, facturen of onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat de gemeente Asten aansprakelijk is voor de schade.

Heeft u een andere melding of klacht?