Asten Aardgasvrij

Programma warmtetransitie ter inzage

 • Het afgelopen jaar heeft de gemeente Asten samen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, ketenpartners en lokale deskundigen gewerkt aan het Programma Warmtetransitie Asten. De gebouwde omgeving moet uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Dit wordt de warmtetransitie genoemd, omdat het grootste deel van de energievraag van de gebouwde omgeving bestaat uit warmte geleverd door aardgas. Iedere gemeente heeft de opdracht gekregen om een plan te maken hoe we stapsgewijs afscheid nemen van het aardgas als warmtebron. 
 • In Asten willen we samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen werken aan duurzame en betrouwbare alternatieven die voor iedereen veilig, haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij zetten we op de eerste plaats in op energiebesparing. We gaan nu geen woningen aanwijzen die voor 2030 aardgasvrij moeten worden. Bewoners of buurten die zelf voor 2030 (gedeeltelijk) aardgasvrij willen worden gaan we wel ondersteunen. Het plan wordt eind dit jaar definitief vastgesteld nadat de reacties zijn beantwoord en indien nodig verwerkt. Vanaf 2022 gaan we werken aan de uitvoering. Dat doen we samen, want het is uw woning.

Inspraak

Het ontwerp van het Programma Warmtetransitie Asten ligt ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober 2021. Gedurende deze termijn van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan alle inwoners van de gemeente Asten en andere belanghebbenden. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 290, 5720 AG Asten of gemeente@asten.nl.

Meepraten

Als u wilt meepraten of vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u ons een e-mail sturen

Onlangs hebben veel inwoners ons feedback gegeven door een enquête in te vullen en de digitale inwonersavond bij te wonen.

Wat kunt u zelf doen?

 • Er zijn veel manieren hoe u kunt verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld uw huis beter isoleren om het energieverbruik terug te schroeven of met zonnepanelen eigen energie opwekken.
 • Voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij Energiehuis Slim Wonen. Dit is de plek waar u bijvoorbeeld om advies kunt vragen over het wel of niet vervangen van de CV-ketel. 
 • Inspiratie nodig? Kijk dan eens op de blog van de familie Thijsse. Hier leest u hoe zij hun woning van energielabel G naar energielabel A op wisten te waarderen.

Steun voor mkb-ondernemers bij energiebesparing 

 • In de gemeente Asten werken we aan verduurzaming. Ons doel is om in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal te zijn. We zitten daarvoor op de goede weg, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom informeren we graag over de steun die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen aanvragen voor verduurzaming. 
 • Wat houdt de steun in? 
  • Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.
  • Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering. De overheid vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor de rekening van de ondernemer. 
  • Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 oktober 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van RVO vindt u meer informatie over deze steun bij verduurzaming: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Vragen

 • Voor onafhankelijk advies over het opwekken of besparen van energie verwijzen we u door naar Energiehuis Slim Wonen.Dit is de plek waar u bijvoorbeeld terecht kunt met vragen over het wel of niet vervangen van de CV-ketel. 
 • Als u wilt meepraten of vragen hebt over de Transitievisie Warmte kunt u ons een e-mail sturen.

Op de hoogte blijven

 • U kunt zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Daarmee blijft u op de hoogte van onze plannen en de uitvoering.
  • Stuur een e-mail om u in te schrijven naar f.vantulden@asten.nl.
  • Schrijf in de mail dat u ons toestemming geeft om uw e-mailadres op onze mailinglijst plaatsen. 

Bekijk ook