Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale keuzes in energie

In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat. Daarom hebben we met de 20 andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en belanghebbenden de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Deze RES wordt alle gemeenten in de regio voor het einde van dit jaar vastgesteld.

Energie besparen

In de RES staat dat we in de komende jaren veel energie willen besparen. Bijvoorbeeld door goed te isoleren. Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook op hoeven op te wekken. Daarnaast kijken we naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. 

Energie opwekken

We willen in de regio in 2030 ook twee terawattuur (TWh)aan duurzame energie opwekken om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Hiervan kunnen we 1,43 opwekken op bijvoorbeeld grote daken of langs infrastructuur. Voor de overige 0,57 TWh aan opwek hebben we zonnevelden en windmolens nodig. Deze kunnen komen in de aangewezen zoekgebieden. In Asten is ook een zoekgebied aangewezen, ten zuiden van de Dennendijkse bossen.

Bekijk ook