Regionale Energie Strategie (RES)

Regionale keuzes in energie

In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat. Daarom werken we samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven. We bedenken hoe we Zuidoost-Brabant duurzamer kunnen maken. Dit doen we samen met de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden. Hoe we dat willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie.

Energie besparen

In het eerste concept staat dat we in de komende jaren veel energie willen besparen. Bijvoorbeeld door goed te isoleren. Want hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we ook op hoeven op te wekken. Daarnaast kijken we naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. Denk aan zonnepanelen op daken van bedrijven en grote stallen. 

Energie opwekken

In de Regionale Energiestrategie staan ook de gebieden waar windmolens en zonnevelden geplaatst zouden kunnen worden. We gaan onderzoeken welke locaties het meest geschikt zijn. Zo willen we in 2030 samen twee terawattuur aan duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 2.500 voetbalvelden vol met zonnevelden.

  • Actueel: We hebben de zoekgebieden voor energieopwek laten onderzoeken op milieueffecten. Van 3 mei tot en met 14 juni 2021 ligt het MERrapport dat is gemaakt ter inzage.

Duurzame warmte

Naast het opwekken van duurzame energie, gaan de woningen en gebouwen in onze regio stapsgewijs van het gas af. Samen onderzoeken we welke andere warmtebronnen we in onze regio hebben en hoe we die slim en eerlijk kunnen verdelen.

Bekijk ook