Tekst folder Samen het klimaat de baas

Onweerstaanbaar Asten: Samen het klimaat de baas!

Het zal je niet ontgaan dat ons klimaat verandert. Perioden van extreme droogte, hitte en wateroverlast wisselen elkaar steeds vaker af met schade en overlast tot gevolg. De gemeente Asten is samen met Waterschap Aa en Maas de strijd aangegaan om Asten, Heusden en Ommel weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Dat doen we met het programma: “Onweerstaanbaar Asten”. Echter: dit kunnen wij niet alleen en daarvoor hebben wij jouw hulp hard nodig. 

In deze folder kun je lezen wat je zelf kunt doen en hoe wij je daarbij kunnen helpen. Dit kan met subsidie maar ook met advies. Voor meer informatie kijk ook op www.asten.nl/onweerstaanbaar.

Onweerstaanbaar Asten: wat doet de gemeente?

Oude rioleringen maken plaats voor nieuwe rioleringen met een gescheiden stelsel. Daarbij wordt het afvalwater in een aparte rioolbuis afgevoerd naar de rioolzuivering. Het schone regenwater wordt opgevangen en zakt op geschikte plekken zoals bij wadi’s (lager gelegen delen) de bodem in. Ook legt de gemeente ondergrondse waterbergingen aan. Bij hevige regenbuien voorkomen we zo dat afvalwater vermengd met regenwater op straat komt te staan. Door regenwater in de bodem te laten lopen, blijft de grondwaterstand beter op peil, wat weer handig is in perioden van droogte.

Bij nieuwbouwplannen en herontwikkelingen letten we op een goede opslag en afvoer van water om overlast te vermijden. Door minder verhardingen aan te brengen in de openbare ruimte en meer bomen te planten kunnen we tevens de gevolgen van hittestress beperken. Bomen zorgen immers voor koelte. Ze zijn de airco’s van de omgeving.

Afkoppelen: Regenwater opslaan in je eigen tuin

Het regenwater wordt via regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Dit levert bij hevige buien problemen op. De hoeveelheid water kan niet tijdig worden afgevoerd. Gevolg is dat afvalwater vermengd  met regenwater naar de sloot gaat of op straat komt te staan. Of nog erger, jouw huis binnenstroomt of via afvoerputjes en/of toilet omhoog komt.

Door de regenpijp door te zagen en een aftakking te maken voorkom je deze overlast bij jou of bij anderen. Je kunt het regenwater opslaan in een ton, laten uitstromen in jouw tuin of ondergronds verwerken. Zo bespaar je ook nog eens water uit de kraan bij het sproeien in droge periodes.

Waar moet je op letten? 

 • Als je regenwater wilt opvangen op eigen terrein en dit in de bodem wilt laten zakken, is het van belang dat de bodem daarvoor geschikt is. Je kunt dat zelf eenvoudig controleren met de zogenaamde emmertest.
 • Wateropslag onder trampoline: Heb jij of wil jij een trampoline in je tuin? Als je de trampoline ingraaft, kan de ruimte eronder prima gebruikt worden als opslagplaats voor water. Verleg je regenpijp hier naartoe. 
 • Ondergrondse wateropslag: Heb je bovengronds geen ruimte of wil je je wateropslag niet in het zicht hebben? Dan zijn er genoeg ondergrondse manieren om water op te slaan. Voorbeelden zijn infiltratiekratten, het gebruik van steenwol of grindkoffers. 
 • Wadi: Eén van de gemakkelijkste en goedkoopste manieren om regenwater de grond in te laten trekken, is door het op te vangen in een wadi. Dit is een verlaagd deel van je tuin waar het water naar toe stroomt. Een wadi kan een verlaagd grasveldje zijn, maar je kunt het ook opfleuren met planten. Niet alleen goed voor het water, maar ook voor planten en dieren. 
 • Waterbergende vijver: Bij een waterbergende vijver zorg je er voor dat het waterpeil nog kan stijgen zonder dat de vijver overstroomt. Dit water infiltreert in de bodem via de zijkant van de vijver, tussen de waterdichte laag en de bovenzijde van de vijver. Zo komt er ruimte voor een volgende bui. Als je meer ruimte voor een vijver hebt, kun je zelfs extra water opslaan om in droge periodes de planten te sproeien.
 • Grindterras*: Tegels eruit, groen of grind erin. Zo vang je het regenwater op in je eigen tuin. Je kunt ook kiezen voor verharding waar het water doorheen zakt. Als deze verharding lager ligt dan de rest van de tuin, dan kan hier ook het water van je dak de grond in trekken. 
 • Regenton of groene waterwand*: Koppel je regenpijp af en vang het water op in een regenton of in een groene waterwand. Dit water kun je gebruiken om je tuin te sproeien of de kinderen kunnen er mee spelen.

*Voor een regenton, waterwand of grindterras ontvang je geen subsidie 

Voor meer informatie over de stimuleringsbijdrage verwijzen wij jou naar www.asten.nl/onweerstaanbaar.

Wat is een groen dak?

Een groen dak is een dak met planten (vegetatie) erop. De vegetatie bestaat meestal uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en/of grassen. Vaak wordt een groen dak aangelegd met geprepareerde zoden of kant-en-klaar systemen. Een groen dak bestaat uit meerdere lagen (waterdichte laag, wortelwerende laag, drainagelaag, substraat en vegetatielaag).
Voordelen van een groen dak zijn:

 • Er stroomt minder hemelwater naar het riool. Hierdoor vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in je huis en in je wijk;
 • Groene daken werken verkoelend in de zomer en als een deken in de winter. Deze isolatie bespaart energie en zorgt voor minder CO2-uitstoot;
 • Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof opnemen en CO2 omzetten naar zuurstof;
 • De leefomgeving wordt groener en de opwarming van de omgeving wordt minder;
 • Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te heet worden;
 • De duurzaamheid van gebouwen stijgt, doordat de onderliggende dakbedekking langer meegaat, want groene daken beschermen het dak tegen UV-straling.

Let op: Niet ieder dak is op voorhand geschikt om er een groen dak op aan te leggen. Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak, en de dakconstructie moet op dit extra gewicht berekend zijn. Voor aanleg van een groen dak is het raadzaam om een draagkrachtbeoordeling van het bestaande dak uit te laten voeren door een bouwkundig adviseur.

Voorwaarden stimuleringsbijdrage 

De gemeente Asten stelt een stimuleringsbijdrage ter beschikking voor het afkoppelen van regenwater of het aanleggen van een groen dak. Ook het waterschap heeft een speciale subsidieregeling. Deze is zelfs stapelbaar met de stimuleringsbijdrage van de gemeente. Wil je meer weten over het aanvragen en de voorwaarden, kijk dan op www.asten.nl/onweerstaanbaar.

Meer weten of advies?

Asten klimaatbestendig maken, doen we samen. Jij helpt toch ook mee aan een Onweerstaanbaar Asten? Kijk hiervoor op onze website www.asten.nl/onweerstaanbaar. Je kunt ook contact opnemen met de gemeente Asten via gemeente@asten.nl of (0493) 67 12 12.