Digitale gemeentegids

De gemeentegids van Asten werd uitgegeven door Akse Media. De gids 2021-2022 is de laatste versie die we uitgeven. 
Wijzigingen voor de digitale versie van de gids kunt u doorgeven via redactie@aksemedia.nl.