Wet Open Overheid

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet zorgt ervoor dat (onder andere) gemeenten steeds meer informatie actief openbaar maken. Vanuit de Rijksoverheid komt er een centrale website waar alle overheidsinformatie toegankelijk en makkelijk vindbaar is. De gemeente Asten volgt de landelijke planning die nog duurt tot 2027.

Categorieën

In de Wet open overheid worden elf informatiecategorieën genoemd met documenten die de gemeente Asten in fases tot 2027 actief openbaar moet gaan maken. De categorieën zijn: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Wanneer welke categorie verplicht actief openbaar gemaakt moet worden, wordt nog door het Rijk bepaald.

Website Open Overheid

De website https://open.overheid.nl/ is dé centrale plek waar alle openbaar gemaakte informatie op terug te vinden is. Dit gaat fasegewijs. Met iedere fase komen er meer documenten beschikbaar. 
De gemeente Asten publiceert sinds enkele jaren openbare documenten op de website Asten.nl. Deze zijn terug te vinden op drie pagina’s:

  • Bekendmakingen: aangevraagde, verleende, geweigerde vergunningen, verordeningen, beleidsregels en besluiten.
  • Regelgeving: door de raad en college vastgestelde beleidsregels, nadere regels en verordeningen.
  • Beleid: alle beleidsstukken die er in de gemeente Asten opgesteld zijn (en nog niet op de pagina Regelgeving beschikbaar zijn)

De komende jaren komen er per fase meer documenten uit de eerder genoemde categorieën via de website van de gemeente openbaar. De gemeente Asten onderzoekt gaandeweg of en waar deze wijze van publiceren verbeterd kan worden. Het is mogelijk dat er meer rechtstreeks verwezen wordt naar de website Open Overheid om zo de vindbaarheid van informatie makkelijker en overzichtelijker te maken. 

Wilt u zeker weten dat u niks mist van de officiële bekendmakingen van de gemeente Asten? Dan kunt u zich via de website Overheid.nl aanmelden voor de gratis e-mailservice. U krijgt dan een e-mail wanneer er berichten zijn die bij u in de buurt van toepassing zijn.

WOO contactpersoon

De gemeente Asten heeft een Woo contactpersoon. Die kan je verder helpen als je op zoek bent naar informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoef je wellicht minder lang te wachten op informatie.
De Woo contactpersoon is te bereiken via het e-mailadres: gemeente@asten.nl. Vermeld in de e-mail dat deze bestemd is voor de Woo contactpersoon.