Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vragen over uw WOZ-waarde of aanslagbiljet?

Veel inwoners hebben hun aanslag van de WOZ reeds ontvangen via het BSOB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant). Hebt u de aanslag nog niet ontvangen?  Dan komt deze in de maanden april of mei. De betalingstermijn gaat pas in na ontvangst van de aanslag (dagtekening). Hebt u nog vragen over uw aanslag.  Bel naar de BSOB via 088-551 0000.

Gemeentehuis gesloten op 27 april i.v.m. Koningsdag.

Op 27 april is het gemeentehuis gesloten i.v.m. Koningsdag.
Maandag 30 april zijn we weer bereikbaar.

Afvalinzameling op Koningsdag

In verband met Koningsdag wordt het gft afval en het plastic afval niet op  vrijdag 27 april maar op zaterdag 28 april opgehaald.