Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Vragen over uw WOZ-waarde of aanslagbiljet?

Veel inwoners hebben hun aanslag van de WOZ reeds ontvangen via het BSOB (Belasting Samenwerking Oost-Brabant). Hebt u de aanslag nog niet ontvangen?  Dan komt deze in de maanden april of mei. De betalingstermijn gaat pas in na ontvangst van de aanslag (dagtekening). Hebt u nog vragen over uw aanslag.  Bel naar de BSOB via 088-551 0000.