Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld wonen, bedrijf of agrarisch.
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Overzicht bestemmingsplannen

Aanpassing bestemmingsplan

  • Bij ontwikkelingen zoals een woonwijk of de aanleg van een weg maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan.
  • Een bestemmingsplan kan ook op verzoek worden aangepast.
  • Wij adviseren om hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen.
  • Na een positief principebesluit kan het bestemmingsplan op verzoek worden gewijzigd.
  • Nadat u een verzoek hebt ingediend wordt uw plan opgenomen in het Verzamelplan.
  • In het Verzamelplan worden de plannen van verschillende initiatiefnemers gebundeld in één bestemmingsplan.
  • Er zijn twee procedures per jaar. Globale planning:
Jaarlijkse planning procedures met betrekking tot bestemmingsplannen
Start procedureVoorontwerpOntwerpVaststelling door gemeenteraad
1 maartmei-juniaugustus-septemberdecember
1 septembernovember-decemberfebruari-maartjuni

Bekijk ook