Bestemmingsplannen, ontwerpfase

 • Een nieuw bestemmingsplan komt in de ontwerpfase als het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp.
 • Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd.
 • Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als je een opmerking op het plan wilt geven, als je een fout in het plan opmerkt of als je het niet eens bent met het plan. Zo'n reactie heet een zienswijze.
 • Het indienen van een zienswijze is van belang om later beroep in te kunnen stellen.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

 • Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en je bent het ergens niet mee eens, dan kun je een zienswijze indienen.
 • Dit kun je doen door een brief te sturen naar: 
  • De gemeenteraad van Asten
  • Postbus 290
  • 5720 AG Asten
 • Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum.
 • Zienswijzen worden toegevoegd aan de bestemmingsplanstukken en zijn dus openbaar.

Bekijk ook: