Bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen

 • In een bestemmingsplan staat wat mag op een bepaalde plek. Waar woonhuizen en waar kantoren of winkels mogen staan. Ook staat er in hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn en waarvoor het gebouw mag worden gebruikt.
 • Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan houden, ook de overheid.
 • Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kun je alle bestemmingsplannen digitaal inzien.
  • Je kunt zoeken op adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.

Overzicht bestemmingsplannen

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een nieuw bestemmingsplan doorloopt de volgende vaste stappen:

 1. Voorontwerp
  • Het college van burgemeester en wethouders biedt de gelegenheid tot inspraak en overlegt met andere (overheids-)instanties.
  • Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.
 2. Ontwerp
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan.
  • Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum.
  • Digitaal inzien kan ook, via de link bij het betreffende plan op de pagina Plannen in precedure.
  • Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Dit heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als u een opmerking op het plan wilt geven, als u een fout in het plan opmerkt of als u het niet eens bent met het plan. 
 3. Vaststelling:
  • Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd.
  • Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State.
  • Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State. 
 4. Beroep:
  • Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen.
  • Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief (onherroepelijk). 
 5. Onherroepelijk:
  • Het bestemmingsplan is definitief.

Infographic Stappenplan totstandkoming bestemmingsplan, Bron: gemeente Eindhoven

Bron afbeelding: Gemeente Eindhoven

Ik kan niet vinden welk bestemmingsplan geldt op een bepaalde plek. Kan ik dat ergens navragen?

 • Stuur in dat geval een e-mail naar omgevingsvergunning@asten.nl waarin u aangeeft om welk adres het gaat of neem contact op via (0493) 671 212.

Kan ik een melding krijgen als er in mijn buurt iets verandert?

 • U kunt wijzigingen in Asten bekijken op de landelijke website overheid.nl.
 • Op deze website kunt u ook een e-mailnotificatie (attenderingsservice) instellen. U krijgt dan een melding via uw e-mail als er in uw buurt iets verandert.
 • Behalve de gemeente nemen ook provincies en waterschappen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Deze besluiten staat ook op Overheid.nl.  

Ik wil iets bouwen of gebruiken dat niet in het bestemmingsplan past.

 • In sommige gevallen kan een uitzondering gemaakt worden en kunt u een omgevingsvergunning krijgen voor het zogenaamde 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.
 • Meer informatie hierover vindt u op de pagina omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan.

Is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig?

 • Wanneer een herziening van het bestemmingsplan nodig is, dan vraagt u een principeverzoek aan.
 • Bij een principeverzoek krijgt u een oordeel van het college van burgemeester en wethouders over uw aanvraag.

Bekijk ook:

Kan ik een bestemmingsplan ook op papier inzien?

 • Als een bestemmingsplan tijdens de procedure ter inzage ligt, dan kunt u dat plan inzien op het gemeentehuis van Asten.
 • Dit kan zonder afspraak. 
 • Alle geldende (dat wil zeggen definitieve) bestemmingsplannen zijn, behalve via de pagina Geldende plannen, ook op afspraak in te zien bij het KCC van de gemeente Asten.
 • Bel voor een afspraak naar telefoonnummer (0493) 671 212 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@asten.nl.
 • Geef in de mail aan van welk adres u het bestemmingsplan wilt inzien en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
 • Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van een papieren bestemmingsplan?

 • Het inzien van documenten is gratis.
 • Voor het kopiëren of scannen van stukken uit een plan bent u kosten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening (Hoofdstuk 10).