Bestemmingsplannen, verzamelplannen

 • Een verzamelplan is een bestemmingsplan waarin we de plannen van meerdere initiatiefnemers bundelen. 
 • Twee keer per jaar wordt een verzamelplan vastgesteld.
 • Het vaststellen van een verzamelplan gebeurt door de gemeenteraad. 
 • De twee procedures hebben een globale planning per jaar:
 • Start procedure Voorontwerp Ontwerp Vaststelling door gemeenteraad
  1 juli
  (Let op dit was 1 september!)
  september-oktober   december-januari  april
  1 januari maart-april juni-juli oktober

Hoe kan mijn (bouw)plan worden opgenomen in een verzamelplan?

 • Eerst dient u een principeverzoek in.
 • Wanneer positief wordt beslist op uw principeverzoek dan kan uw (bouw)plan meegenomen worden in een verzamelplan.
 • Hiervoor is wel een ruimtelijke onderbouwing nodig. Met een ruimtelijke onderbouwing toont u aan dat uw (bouw)plan ruimtelijk aanvaardbaar is.
 • Meestal is hier ook onderzoek voor nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van geur, geluid of archeologie. 
 • Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing.
 • Wij raden aan hier een gespecialiseerd bureau voor in te schakelen.

Bekijk ook: 

Wat kost het om een (bouw)plan op te nemen in een verzamelplan?

 • De gemeente Asten maakt aan het begin van de procedure afspraken met u over de kosten van de procedure en planschade.
 • Deze afspraken leggen we vast in een anterieure overeenkomst.

Zienswijze, beroep en hoger beroep

 • Soms leiden bezwaren van anderen ertoe dat de gemeenteraad een (bouw)plan uit het verzamelplan haalt.
 • Ook de rechter kan een streep door een (bouw)plan zetten.

Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Ruimte via (0493) 671 212.

Bekijk ook: