Bestemmingsplannen, voorontwerpfase

  • Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan verloopt in een aantal stappen.
  • De eerste stap is de voorontwerpfase.
  • In deze fase biedt het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid tot inspraak en het overlegt met andere (overheids-)instanties.
  • Soms worden in deze fase inspraakmomenten georganiseerd.
  • Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.