Vastgestelde bestemmingsplannen

 • Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd.
 • Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Om in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet u in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 • Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op de pagina Bestemmingsplannen, ontwerpfase.

Beroep en/of verzoek voorlopige voorziening indienen

 • De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Asten.
 • Tijdens deze 6 weken kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld en/of een voorlopige voorziening worden aangevraagd.
 • Een beroepschrift kan worden ingediend bij: 
  • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Postbus 20019
  • 2500 EA Den Haag
 • U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen.
 • Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij: 
  • De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Postbus 20019
  • 2500 EA Den Haag

Bekijk ook: