Vergunningen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

  • De inhoudelijke beoordeling van (concept)aanvragen kan worden verzorgd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
  • De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
  • Deze dienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
  • U kunt correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.