Brandveilig gebruik

 • Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neemt u maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012
 • Daarnaast maakt u voor de meer risicovolle soorten een melding brandveilig gebruik, of vraagt u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan.
 • In beide gevallen doet u dit via het Omgevingsloket.

Gebruiksmelding

 • Een melding brandveilig gebruik is verplicht bij situaties:
  • waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen; of
  • waarbij een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden; of
  • waarbij door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.
 • Het gaat hier bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.
 • De gebruiksmelding doe je vóór de feitelijke ingebruikname.

Wat is ‘kamergewijs verhuren’?

 • Bij kamergewijs verhuren wordt een woning door vijf of meer afzonderlijke wooneenheden gebruikt.
 • Dit kan een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita zijn.
 • Met wooneenheden wordt bedoeld gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning.
 • Dit wil dus zeggen dat pas sprake is van kamergewijze verhuur als een woning in 5 of meer delen (=wooneenheden) wordt verhuurd.
 • Een wooneenheid kan vervolgens uit meerdere kamers bestaan en in één wooneenheid kunnen meerdere personen wonen.

Hoe doe ik een melding?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Benoem uw bijlagen zoals beschreven in de Lijst naamgeving bijlagen (pdf, 78 kB) . Zo kunnen we de aanvraag sneller afhandelen.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang van tevoren moet ik een melding maken?

 • De gebruiksmelding moet ten minste vier werken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan.
 • Het is verstandig om de melding zo vroeg mogelijk te maken.
 • Er kunnen aanvullende eisen worden opgelegd.

Wat heb ik nodig voor mijn melding?

U heeft een plattegrond en tekeningen waarop de volgende gegevens staan:

 • schaalaanduiding;
 • per bouwlaag: 
  • de hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
  • de gebruiksoppervlakte;
  • het maximaal aantal personen.
 • per ruimte: 
  • de vloeroppervlakte;
  • de opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
  • de gebruiksbestemming.
 • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): 
  • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  • brandweerlift;
  • sleutelkluis of –buis;
  • brandweeringang;
  • droge blusleidingen;
  • mobiele brandblusapparaten;
  • brandslanghaspels;
  • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  • oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10 van het Gebruiksbesluit;
  • noodverlichting;
  • vluchtrouteaanduidingen;
  • sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
  • draairichting van deuren;
  • vluchtroutes.
 • Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen:
  • de situatietekening is voorzien van een noordpijl;
  • de situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter; 
  • de plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer. De plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer.
    

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Voor een melding brandveilig gebruik geldt geen procedure.
 • U geeft aan de gemeente Asten aan dat u het pand of een gedeelte daarvan brandveilig zal gebruiken.
 • Nadat de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft beoordeeld dat er voldoende gegevens zijn, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
 • Dit duurt ongeveer 4 weken.

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Kan ik een controle verwachten?

 • Na een melding kan de gemeente Asten of de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet.
 • Die controle kan plaatsvinden voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen, maar ook daarna.

Omgevingsvergunning

 • Een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is verplicht voor het gebruik van gebouwen:
  • die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen; of
  • die dagverblijf bieden aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar; of 
  • die dagverblijf bieden aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.
 • Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is.
 • Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag?

U heeft een plattegrond en tekeningen waarop de volgende gegevens staan:

 • schaalaanduiding;
 • per bouwlaag: 
  • de hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
  • de gebruiksoppervlakte;
  • het maximaal aantal personen.
 • per ruimte: 
  • de vloeroppervlakte;
  • de opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
  • de gebruiksbestemming.
 • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig): 
  • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  • brandweerlift;
  • leutelkluis of –buis;
  • brandweeringang;
  • droge blusleidingen;
  • mobiele brandblusapparaten;
  • brandslanghaspels;
  • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  • oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 2.3.10 van het Gebruiksbesluit;
  • noodverlichting;
  • vluchtrouteaanduidingen;
  • sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
  • draairichting van deuren;
  • vluchtroutes.
 • Overige eisen aan de plattegrond en tekeningen:
  • de situatietekening is voorzien van een noordpijl;
  • de situatietekening heeft een schaal van 1:1000 of groter; 
  • de plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 hebben een schaal van 1: 100 of meer.
  • de plattegronden van gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 10.000 m2 of meer, hebben een schaal van 1:200 of meer.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Voor deze aanvraag geldt een uitgebreide procedure van 26 weken.
 • De gemeente Asten kan deze termijn eenmalig verlengen met 6 weken.
 • De uitgebreide procedure kent geen zogenaamde fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet automatisch een beslissing wordt genomen als een bepaalde termijn is verstreken.
   

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Hoe weet ik hoe kansrijk mijn aanvraag is?

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.