Kosten aanvraag omgevingsvergunning

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u leges. Ook wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of wanneer de aanvraag wordt geweigerd.
 • De legeskosten vindt u in onze legesverordening.
 • Kosten conceptaanvraag: De kosten voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag bedragen € 214,00.
 • Kosten principeverzoek: De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedragen € 581,00. 
 • Kosten omgevingsvergunning: De kosten van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van welke activiteit u aanvraagt. 

Activiteit ‘bouwen’

 • Voor een aanvraag bouwen betaalt u altijd minimaal € 300,00.
 • De leges zijn afhankelijk van de hoogte van de totale bouwkosten.
 • Bij bouwkosten vanaf € 50.000,00 maakt u de berekening in verschillende schijven (stappen). 
Schijf Bouwkosten schijf
Schijf 1 Bouwkosten tot € 50.000,00
4,98% van de bouwkosten
Minimaal € 300,00
Schijf 2  Bouwkosten vanaf € 50.000,00 tot € 150.000,00 
3,36% van de bouwkosten
Minimaal € 2.490,00
Schijf 3 Bouwkosten vanaf € 150.000,00 tot € 500.000,00
2,75% van de bouwkosten
Minimaal € 5.040,00
Schijf 4 Bouwkosten vanaf € 500.000,00 tot € 1.000.000,00
2,62% van de bouwkosten
Minimaal van € 13.750,00
Schijf 5 Bouwkosten vanaf € 1.000.000,00 of meer
2,41% van de bouwkosten
Minimaal € 24.100,00 en maximaal € 500.000,00


Activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’

 • Een aanvraag 'uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (aanleggen)' kost € 575,00.

Activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’

 • Toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan, binnenplanse of buitenplanse ontheffing: € 273,00
 • Toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan, buitenplanse ontheffing uitgebreide procedure: € 7.839,00
 • Toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan bij toepassing van artikel 4, onderdeel 9, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: € 973,75
 • Toestemming om af te wijken van het exploitatieplan: € 621,00
 • Afwijking van provinciale regelgeving: € 1.380,00
 • Afwijking van nationale regelgeving: € 1.380,00
 • Afwijking van voorbereidingsbesluit: € 621,00
 • Vrijstelling of ontheffing op grond van de Bouwverordening: € 465,00

Activiteit ‘brandveilig gebruik’

 • De kosten zijn afhankelijk van de gebruiksoppervlakte.
Categorie Gebruiksoppervlakte Kosten
Categorie 1 Gebruiksoppervlakte t/m 100 m²   € 558,00
Categorie 2 Gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m² tot en met 500 m²  € 391,00
+ € 1,57 p.m²
Categorie 3  Gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² tot en met 2.000 m² € 1.176,00 
+ € 0,44 p.m²
Categorie 4 Gebruiksoppervlakte van meer dan 2.000 m² tot en met 5.000m² € 2.056,00 
+ € 0,13 p.m²
Categorie 5 Gebruiksoppervlakte van meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m²  € 2.706,00
+ € 0,012 p.m²
Categorie 6 Gebruiksoppervlakte van meer dan 50.000 m² € 3.306,00 
+ € 0,01 p.m²


Activiteit ‘handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’

 • Deze activiteit is gratis.

Activiteit ‘slopen’

 • Een aanvraag slopen kost € 465,00

Activiteit ‘aanleggen of veranderen van een weg’

 • Een aanvraag aanleggen of veranderen van een weg kost € 139,00.

Activiteit ‘inrit (uitweg) aanleggen’

 • Een aanvraag inrit (uitweg) aanleggen kost € 139,00.
 • Let op: naast de kosten voor de aanvraag betaalt u vaak ook de kosten voor het aanpassen van het openbaar gebied. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Activiteit ‘kappen’

 • Een aanvraag kappen kost € 60,00.
 • Compensatieplicht:
  • Bij bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, geldt soms een compensatieplicht. U hoort of dat in uw situatie zo is. Bij compensatie heeft het plaatsen van een nieuwe boom op dezelfde plek vaak de voorkeur. Wilt u een gemeentelijke of beschermwaardige boom kappen dan hebt u hier vooraf toestemming nodig van de gemeente om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. Indien u in aanmerking komt voor deze toestemming wordt in veel gevallen zowel de kosten van de kap als de taxatiewaarde van de boom in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. Van deze taxatiewaarde wordt nieuw groen in de buurt of elders in de gemeente aangeplant. Hiermee houden we de gemeente groen en leefbaar.

Activiteit ‘reclame’

 • Een aanvraag reclame kost € 139,00.

Toets Welstandscriteria en/of monumentale waarde

 • De kosten voor een welstandstoets zijn € 112,00 per keer dat uw (concept)aanvraag door de welstandscommissie wordt behandeld. 

Tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning

 • Een aanvraag voor een tijdelijke woonunit kost € 306,00.

Kosten melding brandveilig gebruik

 • Een melding brandveilig gebruik is gratis.

Kosten sloopmelding

 • Een sloopmelding is gratis. 

De kosten waarnaar ik opzoek ben staat niet op de website

Alle legeskosten kunt u terugvinden in onze legesverordening. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0493) 671 212.