Omgevingsvergunning, inrit

 • Een inrit (ook wel uitrit, uitweg of oprit) is een aansluiting van de openbare weg naar het eigen perceel.
 • Om een inrit aan te leggen of veranderen, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning uitweg nodig.
 • De gemeente beoordeelt of het past binnen het inrittenbeleid.
 • Een inrit gaat vaak samen met een aanpassing van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het verlagen van de stoep.
 • Ook als er geen aanpassing nodig is, heb je een vergunning nodig om op de gewenste plaats je perceel in of uit te mogen rijden.

Particuliere inrit of bedrijfsinrit

 • Er is een verschil tussen een particulierenuitweg bestemd voor wonen en een bedrijfsinrit.
 • De toegestane uitwegbreedte voor een particuliere inrit bestemd voor 1 auto is maximaal 4,5 meter.
 • Bij een bedrijfsuitweg is de toegestane inritbreedte standaard maximaal 8 meter.
 • Meer informatie hierover vindt u in ons inrittenbeleid.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Een tekening is verplicht.
 • Benoem uw bijlagen zoals beschreven in de Lijst naamgeving bijlagen (pdf, 78 kB) . Zo kunnen we de aanvraag sneller afhandelen.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Waar moet ik op letten bij een aanvraag?

Let bij het doen van je aanvraag vooral op onderstaande punten. Wij beoordelen jouw aanvraag namelijk hierop.

 • Waarvoor is de inrit bedoeld?
  • Op basis van het bestemmingsplan, het inrittenbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening beoordelen we wat mogelijk is.
  • Een toelichting waarom de inrit nodig is, kan de doorlooptijd van de vergunning verkorten.
 • Is het een veilige plek voor een inrit?
  • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening en ons inrittenbeleid mag een inrit het veilig gebruik van de weg niet bemoeilijken.
 • Gaat de inrit ten koste van openbaar groen of openbare parkeerplekken?
  • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening en ons inrittenbeleid mag een inrit het openbaar groen alleen onder voorwaarden aantasten.
  • Daarnaast beoordelen we of een openbare parkeerplaats mag wegvallen voor een inrit. Over het algemeen staan we het verdwijnen van een openbare parkeerplaats niet toe. 
 • Uiterlijk straatbeeld
  • De aanvraag wordt beoordeeld op het uiterlijk van het straatbeeld.
  • Als er sprake is van afbreuk, wordt de inrit niet vergund.
  • Zo is het maken van een (inrit voor een) parkeerplek in de voortuin bij gesloten bebouwing zoals rijtjeshuizen meestal niet toegestaan. 
 • Afmetingen
  • De minimale afmetingen op eigen terrein is minimaal 5 meter diep en 2,5 meter breed.
  • Het is belangrijk dat u duidelijk op de tekening vermeldt hoe breed de inrit op gemeentegrond moet worden en waar deze komt te liggen. 
 • Meer informatie hierover in ons inrittenbeleid.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Dit hangt af van uw aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Aanleg inrit

 • Als u een omgevingsvergunning inrit hebt gekregen, wilt u de inrit gaan aanleggen.
 • Binnen de bebouwde kom
  • Woont u binnen de bebouwde kom, dan is het niet toegestaan om zelf de openbare ruimte aan te passen.
  • Wij voeren deze werkzaamheden voor u uit op uw kosten. U krijgt van tevoren een prijsopgave.
  • Neem hiervoor contact met ons op via (0493) 671 212.
 • Buiten de bebouwde kom
  • Woont u buiten de bebouwde kom, dan kunt u onder een aantal voorwaarden de openbare ruimte zelf (laten) uitvoeren.
  • Kijk hiervoor in ons inrittenbeleid.
  • Bij twijfel neem hiervoor contact met ons op via (0493) 671 212.