Omgevingsvergunning, kappen

 • Wilt u een boom kappen, verplaatsen of voor de eerste keer terugsnoeien tot op de stam (kandelaberen)? Dan hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.
 • U controleert dit met de beslisboom (pdf, 20 kB) . 
 • Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen (pdf, 11.877 kB)  staat, vraagt u altijd een vergunning aan. 
 • De gemeente mag niet voor alle bomen buiten de bebouwde kom kapregels maken. 
 • Hebt u een vergunning nodig? Vraag deze aan in het Omgevingsloket.

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Benoem je bijlagen zoals beschreven in de Lijst naamgeving bijlagen (pdf, 78 kB) . Zo kunnen we de aanvraag sneller afhandelen.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

 • Dit hangt af van je aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Wat betaal ik voor de vergunning?

Wat als ik geen eigenaar ben van de boom?

 • U kunt alleen een vergunning aanvragen als de boom uw eigendom is.
  • Is de boom niet van u, dan mag u ook niet kappen.
 • Boom van de gemeente
 • Boom van de buren
  • Hebt u last van een boom van de buren? Neem dan contact op met de eigenaar van de boom. De gemeente bemiddelt niet. 
  • Meer informatie hierover vindt u op juridischloket.nl.

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.