Omgevingsvergunning, monument

 • Asten heeft ruim 71 monumenten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. De monumenten geven een beeld van onze unieke en veelzijdige geschiedenis. Een overzicht van alle gemeentelijke en rijksmonumenten vind je in het erfgoedregister.
 • Alle onderdelen van een monumentaal gebouw of een monumentale tuin, park of archeologische vindplaats worden beschermd.
 • Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd.
 • Onder de binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd.
 • In de omschrijving van het monument staat welke onderdelen van het monument eventueel zijn uitgesloten van bescherming.
 • Wilt u als eigenaar werkzaamheden uitvoeren aan een monument? Controleer dan eerst of u hiervoor een vergunning nodig hebt en vraag deze, zo nodig, online aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

 • Wanneer sprake is van ‘gewoon’ onderhoud hebt u geen vergunning nodig.
 • Gewoon onderhoud is onderhoud waarbij materiaalsoort, vormgeving en kleur niet wijzigen. Voorbeelden zijn schilderwerk, het herstellen van pleister- en metselwerk en het vervangen van rotte delen van kozijnen en enkele dakpannen. Ook onderhoud aan tuinen waarbij de aanleg niet verandert, valt onder gewoon onderhoud.
 • Daarnaast zijn bij sommige gemeentelijke monumenten wijzigingen in of aan de achterzijde van het monument vergunningvrij, voor zover niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
 • Wilt u weten of dit ook voor uw monument geldt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0493) 671 212 of via e-mail: omgevingsvergunning@asten.nl.

Wanneer en hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Voor werkzaamheden die niet vergunningvrij zijn, vraagt u een omgevingsvergunning ‘monument wijzigen’ en een omgevingsvergunning ‘bouwen’ aan via het Omgevingsloket.

Hoe lang duurt het voor ik een vergunning krijg?

Dat hangt af van uw aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. 

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege.
 • Is uw aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken of beroep instellen. 
 • Bij de reguliere procedure kunt u bezwaar maken.
 • Bij de uitgebreide procedure kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Wat is het verschil tussen een rijks- en gemeentelijk monument?

 • Een rijksmonument is een monument dat van algemeen belang vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde en wordt beschermd volgens de Erfgoedwet. 
 • Een gemeentelijk monument is van lokaal belang en kent geen leeftijdgrens. De gemeente Asten kent naast gemeentelijke monumenten ook cultuurhistorisch waardevolle objecten. Dit zijn geen officiële monumenten maar ze zijn wel belangrijk genoeg om te worden beschermd. Ze zijn als waardevol aangemerkt op grond van een bestemmingsplan. 
 • De bescherming van gemeentelijke monumenten is geregeld in de Erfgoedverordening gemeente Asten 2018.
 • De bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten is geregeld in het bestemmingsplan.

Kan een eigenaar iets veranderen aan een monument?

 • Woont u in een monument of bent u de eigenaar en wilt u iets veranderen aan de binnen- of buitenkant? Voor sommige aanpassingen heb je een vergunning nodig.
 • U kunt als eigenaar bij onderhoud of restauratie van een monument in aanmerking komen voor een financiële regeling. 
 • Voor rijksmonumenten vindt u hierover meer informatie op de website monumenten.nl.
 • Voor gemeentelijke monumenten gaat u naar Subsidie Gemeentelijke Monumenten Asten.

Hoe weet ik of ik eigenaar ben van een monument?

 • Bij de aanwijzing van een monument sturen wij de eigenaar bericht.
 • Koopt u onroerend goed met een monumentenstatus, dan wordt u daar als nieuwe eigenaar op gewezen.
 • In het erfgoedregister checkt u of een pand een monument is.

Waar vind ik meer informatie over monumenten?

 • Wilt u meer weten over de achtergronden (plaats, jaar, kenmerken) van de Rijksmonumenten? Die vindt u in het Rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 • Wilt u meer weten over de achtergronden (architect, plaats, jaar, kenmerken) van de Astense monumenten? Deze kunt u opvragen bij team Ruimte via omgevingsvergunning@asten.nl.