Omgevingsvergunning, afwijken van bestemmingsplan

 • U wilt bouwen, verbouwen of het gebruik van een bouwwerk of gronden wijzigen, maar dit past niet in het bestemmingsplan.
 • In bepaalde gevallen kunt u toch een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan krijgen.
 • Dit heet ook wel planologisch strijdig gebruik of handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.
 • Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket. U kunt hier ook een vergunning aanvragen.
   

Is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig?

 • U vraagt een principeverzoek aan als er een herziening van het bestemmingsplan nodig is.
 • Bij een principeverzoek krijgt u een oordeel van het college van burgemeester en wethouders over uw aanvraag.
 • Meer informatie hierover vindt u op de pagina principeverzoek.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Benoem uw bijlagen zoals beschreven in de Lijst naamgeving bijlagen (pdf, 78 kB) . Zo kunnen we de aanvraag sneller afhandelen.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Dit hangt af van uw aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Wat betaal ik voor een vergunning?

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Planschade, wat is dat?

 • Bij een vergunningaanvraag voor een plan dat niet mogelijk is volgens het bestemmingplan, kan de gemeente in afwijkende gevallen toch een vergunning verlenen. 
 • Het kan voorkomen dat een inwoner in de omgeving door een dergelijk aanvraag planschade heeft en schadevergoeding claimt bij de gemeente.
 • Dit heet een planschadeverzoek.
 • Als er terecht sprake is van schade, zal de gemeente dit verhalen op de aanvrager.

Planschadeovereenkomst

 • De aanvrager zal bij een afwijkend plan daarom mogelijk ook een planschadeovereenkomst moeten tekenen, anders kan de gemeente de vergunning niet verlenen.
 • In de planschadeovereenkomst geeft de aanvrager aan in het geval van schadevergoeding deze terug te betalen aan de gemeente. 

Planschadeverzoek

 • Kijk voor meer informatie op de pagina Planschade.