Omgevingsvergunning, overige werkzaamheden (geen bouw)

 • Als u werkzaamheden op uw perceel wilt uitvoeren, zoals een sloot dempen of terrein verharden of verlagen, bekijk dan eerst het bestemmingsplan.
 • Hierin staat voor welk type gebruik van uw grond u een vergunning nodig hebt.
 • U hebt een omgevingsvergunning 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (aanleggen)' nodig, wanneer het bestemmingsplan dit voorschrijft.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Benoem uw bijlagen zoals beschreven in de Lijst naamgeving bijlagen (pdf, 78 kB) . Zo kunnen we de aanvraag sneller afhandelen.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Dit hangt af van uw aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Hoe weet ik hoe kansrijk mijn aanvraag is?

 • Als u dat wilt weten, doet u een conceptaanvraag of vraagt u een baliegesprek aan.
 • Met een conceptaanvraag of baliegesprek hebt u nog geen toestemming om uw bouwplan uit te voeren.
 • U moet daarna nog wel de officiële vergunningsaanvraag doen.

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Ik krijg geen vergunning. Wat nu?

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.