Alzheimer Café Peelland

Op 4 oktober 2022 staat er weer een Alzheimer Café gepland met dit keer het thema: In gesprek over rouw en verlies. Mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren zijn hierbij van harte welkom in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

In gesprek over rouw en verlies

Het proces van dementie is een opeenstapeling van verschillende soorten verlies, zowel voor degene met dementie als de naasten. Men beseft vaak niet dat op het moment dat dementie wordt vastgesteld al een rouwproces start. Het bewust worden en bespreekbaar maken van de impact van dementie en van rouwgevoelens kan enorm helpend zijn om zich aan te passen aan de steeds veranderende situatie. Maar hoe doe je dat? Gespreksleider Hannie Derksen gaat hierover in gesprek met Irene Kersten (deskundige op het gebied van rust brengen na impactvolle gebeurtenissen). Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Verder dit jaar

Op 1 november is het thema: jonge mensen met dementie.
Op 6 december is er weer een bijzondere bijeenkomst: een theatervoorstelling i.v.m. het 5-jarig bestaan van het Alzheimer Café Peelland.