Asfaltonderhoud 

Het asfalt in de Gevlochtsebaan, Roerdompweg en Hutten heeft groot onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat deze nog jaren op een veilige en onderhoudsarme manier gebruikt kunnen worden.

Er worden nieuwe asfaltlagen en asfaltwapening aangebracht en bermen en inritten worden aangepast naar de nieuwe asfalthoogte. De firma Mouwrik Waardenburg voert de komende weken in opdracht van de gemeente Asten deze werkzaamheden uit. 

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 18 september 2023 en duren tot vrijdag 20 oktober 2023. De werkzaamheden gebeuren tussen 7.00 en 17.00 uur. Dit gaat in fases omdat het niet in één keer achter elkaar kan. Dat betekent dat tussen het aanbrengen van de asfaltlagen en de asfaltwapening er periodes zijn dat er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid en aanwonenden kunnen in principe gewoon hun eigen perceel bereiken. Gedurende een aantal dagen is deze bereikbaarheid echter beperkt, omwonenden ontvangen een bewonersbrief met informatie over de bereikbaarheid van hun perceel. Ook ontvangen zij de contactgegevens van de uitvoerder van Mouwrik Waardenburg, waar zij met al hun vragen terecht kunnen. In geval van nood kunnen hulpdiensten altijd bij de aanliggende woningen komen.

Weersomstandigheden

Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn en uitstel van het werk noodzakelijk zijn dan maken we dat kenbaar.