Burgemeesterspraat

Burgemeester Van_Extel-Van_Katwijk

Burgemeester Anke van Extel- van Katwijk schrijft in deze rubriek regelmatig over haar ervaringen, bevindingen en ontmoetingen die zij heeft vanuit haar burgemeestersfunctie.


Inmiddels is het nieuwe college van burgemeester en wethouders alweer enkele weken geleden voortvarend aan de slag gegaan. De vorige week heeft u op de gemeentepagina kunnen lezen hoe de definitieve portefeuilleverdeling is tussen de collegeleden. Via de website kunt u nalezen waar het nieuwe college op wil inzetten. Wilt u liever een papieren versie van het coalitieakkoord: “Gedreven door passie en ambitie”, dan kunt u een exemplaar bij het Klant Contact Centrum ophalen. 

De nieuwe raad heeft inmiddels uitgebreid kennis met elkaar gemaakt en van gedachten gewisseld over tal van vraagstukken. Het is immers belangrijk dat ieder raadslid zijn of haar rol pakt op zowel het volk vertegenwoordigende, controlerende als kaderstellende vlak. Elk raadslid zit weliswaar voor een bepaalde partij in de raad maar uiteindelijk dienen de raadsleden wel het belang van de gehele gemeente te behartigen en niet alleen van hun eigen kiezers.   

In het weekend van 10 tot 12 juni vond het 150-jarig bestaan van Koninklijke Eijsbouts plaats. Voorafgaand aan dit jubileum is een speciale expositie geopend in het Klok en Peelmuseum. Koninklijke Eijsbouts is een zeer bijzonder bedrijf dat ondanks het bescheiden formaat qua omzet en aantal werknemers een enorme naamsbekendheid in de wereld heeft opgebouwd. Het voltallige college was bij de jubileumviering aanwezig. Onze beiaardier Rosemarie Seuntiëns heeft ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan een speciaal muziekstuk geschreven. Namens het gemeentebestuur heb ik dit geschenk overhandigd aan Joost Eijsbouts. 

De meimaand staat traditioneel in het teken van Maria. Dit jaar heb ik net als vorig jaar een heilige mis in Ommel bijgewoond. Zo neem ik de traditie van Handel mee naar Ommel.
Verder heb ik nog een bezoek gebracht aan diverse locaties van ORO en dagbesteding Sjiek aan de Oliemolen. 

Ook de Oekraïense vluchtelingen op De Peelpoort heb ik bezocht, samen met wethouder Janine Spoor. Inmiddels zijn de eerste vluchtelingen weer teruggekeerd naar hun moederland.
Over een maand starten de schoolvakanties. Gelukkig kunnen we in Europa weer zorgeloos op vakantie zonder coronabeperkingen. Tal van evenementen staan nog op het programma voordat het zover is zoals Zeskamp, Spel zonder Grenzen en natuurlijk de Astense kermis. 

Benieuwd naar zaken waar ik als burgemeester dagelijks mee bezig ben, volg mij dan op Instagram, Facebook en Twitter. 

Anke van Extel- van Katwijk