Controle panden in Asten

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft woensdag 15 juni 2022 een controle uitgevoerd bij zeven panden in Asten. Het gaat hierbij om verschillende woningen en een horecazaak. Daarbij waren Politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), Omgevingsdienst (ODZOB), Senzer en de gemeente Asten aanwezig. De eigenaren werkten volledig mee bij de controleacties. 

Opbrengst controles

Tijdens de controles zijn verschillende misstanden geconstateerd. Op een aantal adressen was sprake van adresfraude, illegale kamerverhuur en mogelijk sprake van uitkeringsfraude waarbij een persoon momenteel een uitkering ontvangt die niet op het geregistreerde adres woont. 
Daarnaast zijn op een van de woonadressen, 5 hennepplanten aangetroffen en een fiets die van diefstal afkomstig is. Deze zijn in beslag genomen. 
In een horecazaak zijn sterk alcoholische dranken aangetroffen in strijd met de vergunning en direct verwijderd. Afval wat op een dakterras werd aangetroffen, moeten de bewoners direct opruimen.  

PIT

Onder de regie van het ‘Peelland Interventie Team’ zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen 
(BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid 
om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van degenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt 
onder andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen. De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces.

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon: 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. 
Ook bij Meld Misdaad Anoniem (afgekort M.) kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.