Digitale inbraak bij gemeente Asten

Eind 2022 heeft een onbevoegde toegang gehad tot privacygevoelige informatie in twee mailboxen. Dit blijkt uit onderzoek door een gespecialiseerd bureau naar aanleiding van een poging tot factuurfraude.

De gemeente heeft direct aangifte gedaan bij de politie, melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en maatregelen genomen om verdere schade te voorkomen.

Onderzoek

Uit een eerste onderzoek blijkt dat er toegang is geweest tot ongeveer 23.000 bestanden en andere gegevens. Denk daarbij aan naam en adresgegevens, financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers en burgerservicenummers. We onderzoeken om welke gegevens het precies gaat en vragen inwoners, bedrijven en medewerkers uit voorzorg en vooruitlopend op de uitkomsten van dat onderzoek alert te zijn. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat er gegevens zijn buitgemaakt maar we kunnen dat ook niet uitsluiten.
Als overheidsorganisatie hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid en plicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. We zijn geschrokken van deze digitale inbraak. Wij stellen alles in het werk om inzicht te krijgen over welke gegevens het precies gaat en van wie. Inwoners, bedrijven en medewerkers van wie vertrouwelijke gegevens in de mailboxen aanwezig zijn, informeren wij persoonlijk zodra dit bekend is.

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben meteen maatregelen genomen om de inbreuk te beëindigen en herhaling te voorkomen. Concreet hebben we extra beveiligingsmaatregelen getroffen om onze systemen en daarmee ook de mailboxen (nog) beter te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. We grijpen dit incident aan om gemeentebreed extra te investeren in bewustwording op het vlak van cybercriminaliteit, vanuit het besef dat we met privacygevoelige gegevens werken.

Neem contact op bij vermoeden misbruik persoonsgegevens

Wij zijn druk bezig om de complete mailboxen zorgvuldig te onderzoeken. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Als daar aanleiding toe is, nemen wij contact met u op. Indien u zelf iets vreemds opmerkt of denkt dat uw gegevens kunnen zijn misbruikt, adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Asten.

Wat kunt u zelf doen?

Wees alert! Krijgt u een telefoontje, post of een mail van de gemeente, uw bank of van andere instanties en twijfelt u of dit wel klopt? Neem dan zelf contact op met de gemeente, uw bank, of de andere instantie om het te controleren.
Krijgt u een verdacht linkje doorgestuurd via WhatsApp of per mail, check dan of het linkje veilig is, via www.checkjelinkje.nl.
Op www.veiliginternetten.nl leest u alles wat u kunt doen om veilig te internetten. Denk aan hoe u veilig draadloos internet, internetbankiert en hoe u veilig gebruik kunt maken van uw sociale media. Ook leest u hier hoe u een phishingmail herkent en hoe u identiteitsfraude voorkomt.

Vragen

Wij snappen het als u vragen heeft met betrekking tot uw eigen gegevens. Op onze website www.asten.nl/digitale-inbraak vindt u meer informatie en ook een lijst van meest gestelde vragen met antwoorden. Wanneer wij nieuws hebben plaatsen wij dit ook op die pagina.
Als uit het onderzoek blijkt dat er gevoelige en herleidbare informatie van u bij de inbraak betrokken is, nemen wij contact met u op.
U kunt gedurende openingstijden ook telefonisch opnemen met de gemeente Asten via telefoonnummer 0493-671246.