Groot onderhoud wegen

In opdracht van de gemeente Asten voert Mouwrik Waardenburg de komende periode onderhoudswerkzaamheden uit aan zo’n dertig verschillende asfaltwegen in de gemeente. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze wegen weer op een veilige manier gebruikt kunnen worden en dat ze toekomstbestendig zijn.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf 10 juni t/m 22 juli 2022 en bestaan vooral uit lokale asfaltreparaties met daarbij het aanbrengen van een slijtlaag.
Aanwonenden en bedrijven krijgen vooraf bericht van de aannemer over de start en de impact van de werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
Alleen bij slechte weersomstandigheden worden de uit te voeren werkzaamheden uitgesteld.

Meer informatie

Hebt u vragen over de geplande werkzaamheden? Neem gerust contact op met ons KlantContactCentrum (KCC), tel. (0493) 671 212.