• Home
  • Nieuws
  • LEA ondertekend: Goede basis voor optimale ontwikkelingskansen

LEA ondertekend: Goede basis voor optimale ontwikkelingskansen

Op 3 juni 2024 zetten 6 partijen hun handtekening onder de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Op maandag 3 juni 2024 werd in het gemeentehuis de Lokale Educatieve Agenda (LEA) ondertekend. De LEA is een agenda waarin de schoolbesturen voor primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, de kinderopvangorganisaties en de gemeente hun gezamenlijke opdracht voor het lokale onderwijs- en jeugdbeleid hebben neergelegd voor de periode 2024-2027.
Het creëert de basis voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in de gemeente Asten. Stichting PlatOO, Stichting Prodas, Varendonck College, Norlandia Kinderopvang, Korein en de Gemeente Asten zetten hieronder hun handtekening. 

De LEA is in 2011 in de gemeente Asten geïntroduceerd. Met de ondertekening van de lokale educatieve agenda 2024-2027 verklaren de partners dat zij de verantwoordelijkheid nemen om samen te werken aan een goede basis voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar in de gemeente Asten. Dit willen de partners realiseren door te zorgen dat: Ieder kind op de juiste plek zit en meedoet én het juiste steuntje in de rug krijgt.

Pijlers

Hierbij zijn 3 pijlers benoemd:
1. De partners zetten zich in voor gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind;
2. Inclusiever onderwijs als stip op de horizon;
3. De partners gaan voor een sterke samenwerking. 
Met als doel een betere afstemming en samenwerking, daling van het aantal doorverwijzingen van kinderen naar het speciaal onderwijs en inclusiever onderwijs op een school dichtbij huis. Ook heeft het beter bereiken van kinderen met een risico op een onderwijsachterstand de aandacht. En zijn de partners pas tevreden als de kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, de juiste ondersteuning hebben ontvangen.  

Winst behaald

Wethouder Spoor vertelt dat er door de jaren heen al veel winst is behaald. ‘Waar vroeger deze partijen allemaal individueel handelden, is dit vandaag de dag absoluut niet meer het geval. We kunnen elkaar vinden, zoeken samen naar oplossingen en naar wat het beste is voor het kind. Fijn dat dat ook vandaag weer is bekrachtigd’.