Maaibeheer Astense bermen

Door natuurgericht maaibeheer uit te voeren krijgen dieren, insecten en vlinders, verschillende kruiden en grassen de ruimte om te leven langs de wegen. Het zorgt voor meer variatie, betere biodiversiteit en minder verstoring van de berm. Er komt dus nieuwe ruimte voor meer diverse soorten insecten en planten. Dat heeft bijvoorbeeld weer positieve gevolgen voor planten en landbouwgewassen die voor hun bestuiving van bijen afhankelijk zijn. Of voor bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 

Gefaseerd maaien

Gefaseerd maaien houdt in dat we in de meeste bermen 30% van de berm niet maaien. De niet gemaaide stukken dienen als schuilgelegenheid, voedselplek en voortplantingsplek voor diverse soorten. Dit is van belang voor insecten en voor andere dieren zoals egels, vogels en muizen die in de hoge vegetatie schuilen. Ook krijgen planten de kans om langer te bloeien en zaad te verspreiden.

Veiligheid

Uiteraard houden we ook bij ecologisch bermbeheer nog steeds rekening met de verkeersveiligheid. Zo blijven we frequent maaien langs uitzichthoeken bij kruispunten, inritten en meterstroken langs fietspaden.