• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe staatnamen voor uitbreiding Loverbosch Verzint u de nieuwe straatnamen?

Nieuwe staatnamen voor uitbreiding Loverbosch Verzint u de nieuwe straatnamen?

We zijn volop bezig met de planontwikkeling voor de uitbreiding van Loverbosch. Hiervoor zijn we nog op zoek naar geschikte straatnamen.

Loverbosch fase 3 wordt een natuurinclusieve wijk. Dit houdt in dat er bij de bouw van woningen en de aanleg van groen rekening gehouden wordt met de lokale flora en fauna. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van groene daken en gevels of het plaatsen van nestkasten.    

Nieuwe namen nodig

Voor de nieuwe straten in deze natuurinclusieve wijk zijn straatnamen nodig. U kunt meedenken over die namen. We zijn op zoek naar 5 straatnamen en 1 naam voor het fietspad dat door de wijk loopt. Namen die passen bij de locatie en bij elkaar, dus bij voorkeur in een bepaald thema.  
Hebt u inspiratie voor een aantal namen? En vindt u het leuk dat de straten mogelijk de door u verzonnen namen gaan dragen? Laat het ons weten!   

Richtlijnen voor de namen

Om er voor te zorgen dat u bruikbare namen aandraagt vragen wij u rekening te houden met de volgende punten: 
o    Gebruik geen persoonsnamen waarvan de persoon nog in leven is
o    Gemakkelijk te schrijven en uit te spreken namen
o    Graag passend bij de ligging

U kunt uw ideeën, met motivatie, tot 14 april 2023 doorgeven via de e-mail: gemeente@asten.nl of bellen naar Marieke Martens via tel. (0493) 671 212.