• Home
  • Nieuws
  • Omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte

Omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte

De gemeente Asten heeft begrip voor de agrariërs die geconfronteerd worden met veel onzekerheid. Dat zij uiting willen geven aan hun ongenoegen is begrijpelijk.

Over de wijze waarop wordt verschillend gedacht. Men moet zich wel beseffen dat er ook mensen zijn die gekwetst raken door het omgekeerd ophangen van de vlag.
Vooralsnog gaan wij er van uit dat degenen die de vlaggen in de publieke ruimte hebben opgehangen deze op afzienbare termijn ook weer verwijderen. 
Wij willen graag met de ZLTO in gesprek over de manier van actievoeren zonder dat dit anderen kwetst.
Daar waar gevaarlijke verkeersonveilige situaties ontstaan zullen wij vlaggen verwijderen.

Omgekeerde vlaggen